Jakość i bezpieczeństwo produktów kosmetycznych

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy z zakresu oceny bezpieczeństwa kosmetyku oraz umiejętności jej wykorzystania w praktyce.
W trakcie studiów słuchacze zapoznają się z procedurami związanymi z wdrożeniem systemów jakości mających zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, oraz z ochroną własności przemysłowej. Zdobędą podstawowe informacje na temat zasad recepturowania kosmetyków oraz technik wykonywania badań fizykochemicznych, dermatologicznych i mikrobiologicznych.

Absolwenci będą przygotowani do podjęcia pracy na stanowisku specjalisty w działach kontroli jakości, badawczo-rozwojowych, oceny bezpieczeństwa firm zajmujących się produkcją kosmetyków, specjalisty ds. systemów zarządzania jakością i sprzedaży produktów kosmetycznych, konsultanta firm kosmetycznych oraz doradcy handlowego.
Wiedza zdobyta w czasie studiów daje szansę zatrudnienia w organach nadzoru (Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Handlowa) zajmujących się oceną zgodności produktów kosmetycznych znajdujących się na rynku z przepisami prawa.

W trakcie studiów będą prowadzone zajęcia w ramach następujących bloków tematycznych:
Blok 1 – Podstawowe aspekty chemii kosmetycznej i kosmetologii
Blok 2 – Bezpieczeństwo zdrowotne w ujęciu kosmetologicznym
Blok 3 – Prawne aspekty wprowadzania do obrotu kosmetyków i surowców kosmetycznych
Blok 4 – Reklama i sprzedaż kosmetyków
Blok 5 – Systemy jakości funkcjonujące w branży kosmetycznej oraz produkcja kosmetyków
Blok 6 – Badania kosmetyków – zajęcia laboratoryjne
Blok 7 – Przygotowanie pracy końcowej

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich
(w szczególności kierunków: chemicznych, biologicznych, biotechnologicznych oraz pokrewnych).

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Telefon: (+48) 508-398-907, (+48) 42 635-57-90

Czas trwania

2 semestry

228 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

12

Koszty
uczestnictwa

5.600 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy – do pobrania ze strony: http://www.studia-podyplomowe.info
– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Rekrutacja trwa do 25 września br.

Wydział Chemii UŁ
ul. Tamka 12, 91-403 Łódź
Telefon: +48  508 398 907,+48 42 635 57 90

 

Kierownik studiów:

dr hab. Robert Zakrzewski
tel. +48 42 6355745/ 42 6355790
robert.zakrzewski@chemia.uni.lodz.pl

Więcej informacji:

e-mail: studia@theta-doradztwo.pl

tel: +48 508 398 907

http://kosmetyki.studia-podyplomowe.info/


Kierownik studiów: dr hab. Robert Zakrzewski