Joga i zarządzanie emocjami w biznesie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji słuchaczy w zakresie zastosowania nowoczesnych metod zarządzania emocjami
i tworzenia proefektywnościowej kultury emocjonalnej w organizacjach.
Studia mają nie tylko dostarczać specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznych ale także wypracować świadomość roli i odpowiedzialności pracownika i kierownika współczesnych organizacji (korporacji).

PLAN STUDIÓW

Program studiów został podzielony na trzy części. Pierwsza z nich dotyczy kompetencji wewnętrznych, druga umiejętności biznesowych. Ostatnia zawiera nowoczesne narzędzia i kompetencje menadżerskie.

BLOK – Teoretyczne podstawy praktyk antystresowych i zarządzania emocjami
1. Społeczne aspekty historii i rozwoju jogi
2. Socjologia wiedzy a tradycje medytacyjne
3. Socjologiczne problemy synkretycznych duchowości we współczesnym świecie
4. Anatomia i podstawy fizjologii
5. Psychologia stresu

BLOK – Emocje a zarządzanie
1. Negocjacje i budowanie partnerstwa
2. Socjologia emocji – kształtowanie kultury emocji w organizacjach
3. Przywództwo oparte na wartościach
4. Praca zespołowa i emocje

BLOK – Część praktyczna – ćwiczenia jogi, oddechowe i medytacyjne
1. Praktyka hatha-jogi – wykonywanie asan
2. Ćwiczenia oddechowe – pranajama
3. Praktyka medytacyjna – uważność w pracy i zarządzaniu

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia zainteresowani praktyką nowoczesnego kierowania ludźmi. Mogą to być zarówno osoby piastujące już stanowiska kierownicze (od poziomu wykonawczego do zarządczego), jak i pracownicy firm mający ambicje zawodowe związane z objęciem stanowisk zarządczych. Skorzystają na nich dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy i koordynatorzy zespołów, liderzy projektów, jak również mentorzy, konsultanci i trenerzy biznesu chcący podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Kandydaci nie powinni mieć problemów ze zdrowiem (problemy sercowe, krążenia oraz problemy neurologiczne) ze względu na ćwiczenia fizyczne i oddechowe podczas studiów.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Ul. Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-63

Fax:       (48 42) 635-53-09

Email:    socprzem@uni.lodz.pl

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Czas trwania

2 semestry

213 godzin zajęć

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

5500 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy,
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia (od lekarza pierwszego kontaktu).

Rekrutacja trwa do 31 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania
Instytut Socjologii
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź
pok. A 230
tel. 42 635-52-63
fax. 42 635-53-09
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

 


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki