Kontrola zarządcza w administracji publicznej

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do świadomego wspomagania organizacji w osiąganiu ich celów, zgodnie z oczekiwaniami stawianymi przed nowoczesną administracją w zakresie kontroli zarządczej.

Studia realizowane są we współpracy Wydziału Zarządzania UŁ z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych przynajmniej pierwszego stopnia. Wymagana jest ogólna znajomość i zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kontrolą zarządczą, zwłaszcza w sektorze finansów publicznych. Studia są adresowane do pracowników administracji publicznej, osób odpowiedzialnych za skuteczne wdrożenie i monitorowanie stanu kontroli zarządczej, w tym za zarządzanie ryzykiem, audytorów wewnętrznych.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635-62-57

E-mail:    mjasinska@wz.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

35

Koszty
uczestnictwa

4.800 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 1 zdjęcie legitymacyjne
– wypełnione zgłoszenie na studia podyplomowe

Rekrutacja trwa do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 142
tel. 42 635-62-57
e-mail: mjasinska@wz.uni.lodz.pl

Czynne do poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 15.00


Kierownik studiów: dr Halina Waniak-Michalak