Kształtowanie wizerunku publicznego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia wyposażają absolwenta w wieloaspektową wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia ról publicznych. Kończąc studia uczestnicy zajęć będą wyposażeni w narzędzia
pozwalające sprawnie poruszać się w świecie mediów oraz wystąpień publicznych.

Zajęcia będą prowadzone w ramach następujących bloków:
1. Rola public relations, wizerunku i mediów w kształtowaniu wizerunku
2. Retoryka i erystyka
3. Komunikacja społeczna w wywieranie wpływu
4. Podstawy dziennikarstwa prasowego i telewizyjnego
5. Kreowanie wizerunku medialnego
6. Zapobieganie atakom w mediach. Obrona przed czarnym PR
7. Prezencja i autoprezencja
8. Przygotowywanie i prowadzenie wystąpienia/prezentacji
9. Sposoby radzenia sobie ze stresem w trakcie prezentacji i wystąpień publicznych
10. Biznesowe aspekty kształtowania wizerunku publicznego

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) dowolnego kierunku.
Ze względu na charakter studiów nie przewiduje się egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-53-63

Fax: (48 42)

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

 

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25 osób

Koszty
uczestnictwa

5400 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agata Wieczorek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 3 fotografie (format 3,5×4,5 cm)
– opłata za studia

Rekrutacja trwa do 15 września br.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój nr A 421
tel. 42 635-53-63
e-mail: kei@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: mgr Agata Wieczorek