Mediacja w sprawach cywilnych z elementami wiedzy pozaprawnej

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników w obszarze mediacji w sprawach cywilnych oraz wiedzy pozaprawnej przydatnej do pomocy stronom przy załatwianiu spraw cywilnych.

 

Dodatkowe informacje : https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe

Kandydaci

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby zainteresowane problematyką studiów posiadające wykształcenie wyższe.

 

Wymagane dokumenty:

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kwestionariusz osobowy
  • zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz kserokopia dowodu uiszczenia opłaty
  • zaakceptowanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla słuchaczy studiów podyplomowych

Dane teleadresowe

Czas trwania

2 semestry

Koszty
uczestnictwa

3.700 zł

Osoba do kontaktu

mgr Lidia Ścisło

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Robert Kulski, prof. UŁ