Metody statystycznej analizy danych społeczno-ekonomicznych

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i wykształcenia osób pracujących w sektorze administracyjnym lub w podobnych sektorach.
Zajęcia realizowane w ramach studiów podyplomowych:
1. Badanie statystyczne, statystyka opisowa, wizualizacja danych, rachunek prawdopodobieństwa, wnioskowanie statystyczne
2. Charakterystyka populacji jednowymiarowej, porównanie dwóch populacji, dane brakujące
3. Analiza korelacji i regresji zmiennych ilościowych, analiza wariancji
5. Metody analizy danych jakościowych
6. Metody Data Mining, analiza skupień, analiza przeżycia, krzywe ROC

Gwarantujemy przekazanie wiedzy dotyczącej różnych metod analizy danych i ich praktycznego zastosowania, przy wykorzystaniu różnych pakietów komputerowych.

Szczegółowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Studenci, doktoranci oraz pracownicy różnych szczebli sektora publicznego i prywatnego, których praca wymaga analizowania zbiorów danych statystycznych.

Dane teleadresowe

Adres: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-51-82

E-mail:    katstat@uni.lodz.pl

http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4 000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Aleksandra Sapiechowska-Krakowiak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia (format 3,5×4,5 cm)

Rekrutacja trwa do 14 października br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Katedra Metod Statystycznych
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój nr B 2
tel. 42 635-51-82
e-mail: katstat@uni.lodz.pl

Dwa semestry, 180 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia informatyczne). Zajęcia prowadzone będą w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.


Kierownik studiów: dr hab. Jerzy Korzeniewski prof. UŁ