Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia podyplomowe ukierunkowane są zarówno na kształcenie wykwalifikowanych specjalistów w zakresie wspierania rozwoju kompetencji społecznych jak i doskonalenie umiejętności
interpersonalnych u osób nastawionych na własny rozwój osobisty.
Głównym celem kształcenia jest przekazanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu coachingu życiowego opierającej się na mechanizmach i rozwiązaniach socjologicznych i psycho-społecznych.

Studia mają także na celu propagowanie idei life coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami przyjętymi dla tej specjalizacji.

Nacisk położony jest na przekazanie specjalistycznej wiedzy, wypracowanie umiejętności związanych z pracą z ludźmi i wykreowanie postawy pro-aktywnej, wspierającej realizację życiowych celów i ambicji. Kształcenie w tym zakresie daje więc zarówno możliwość pozyskania nowoczesnych narzędzi przydatnych w praktyce zawodowej, jak i we własnym życiu.
Integralną częścią programu jest szkolenie oparte na modelu Points of YOUTM, warsztatu pracy z metaforą wizualną.

Więcej informacji znaleźć można na stronie:
https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Kandydaci

Absolwenci różnych kierunków studiów co najmniej pierwszego stopnia zainteresowanych rozwojem kompetencji społecznych związanych z obszarem coachingu życiowego zarówno we własnym życiu, jak i w swojej praktyce zawodowej.
Mogą to być zarówno osoby rozpoczynające karierę zawodową i planujące pracę w charakterze life-coachów, niezależnych specjalistów – doradców personalnych i zawodowych, trenerów, jak również psychologów i socjologów chcących podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje, poszerzyć lub ukierunkować swoją wiedzę. Mogą być także inspiracją do dalszego rozwoju i zmian dla osób pragnących progresu we własnym życiu.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

adres: ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

telefon: 42 635-52-63, 501-028-692

e-mail:    studia@life-coaching.edu.pl

www:life-coaching.edu.pl

Czas trwania

2 semestry

228 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

21

Koszty
uczestnictwa

5800 zł

Osoba do kontaktu

dr Łukasz Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

 

Dokumenty należy składać w terminie do 30 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź

Dokumenty można przesłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Studia podyplomowe Life-Coaching”
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu studiów podyplomowych – pokój A 230 – w poniedziałki, wtorki i piątki w godzinach 10.00- 13.00,
lub pozostawiając w sekretariacie Instytutu Socjologii – pokój A 128 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Komplet dokumentów prosimy dostarczyć w kopercie lub teczce z dopiskiem „Studia podyplomowe Life-Coaching”

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod telefonem:
+42 635-52-63, 501-028-692


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki