Nauczanie fizyki i matematyki

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

Tematyka

Dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki.
Zakres tematyczny obejmuje: podstawy fizyki i astronomii (mechanika klasyczna, termodynamika, astronomia z elementami astrofizyki, elektrodynamika klasyczna, elementy szczególnej teorii względności i mechaniki kwantowej, fizyka ciała stałego i fazy skondensowanej, fizyka jądrowa niskich i wysokich energii, fizyka atomowa i cząstek elementarnych, laboratorium fizyczne) oraz podstawy matematyki (analiza matematyczna, algebra z geometrią, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, elementy matematyki współczesnej, zastosowania matematyki), dydaktykę fizyki, pracownię dydaktyki fizyki, technologię informacyjną i komunikacyjną (ITC) w nauczaniu fizyki, dydaktykę matematyki, metody nauczania matematyki, psychologiczne podstawy nauczania fizyki i matematyki oraz wprowadzenie do badań nauczycielskich.

Dodatkowe informacje – na stronie studiów:
http://www.edufizyka.pl

Kandydaci

Nauczyciele chcący uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki, którzy podczas swoich dotychczasowych studiów wyższych uzyskali wiedzę z zakresu podstaw fizyki i matematyki.

Dane teleadresowe

Adres: Pomorska 149/153, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 635 56 79
Fax: (48 42) 678 70 87
Email: pskurski@uni.lodz.pl
www.edufizyka.pl

Czas trwania

4 semestry

700 godzin dydaktycznych (po 350 godzin na każdy przedmiot, czas trwania przygotowań do nauczania matematyki - 4 semestry, czas trwania przygotowań do nauczania fizyki - 3 semestry)

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

1900 zł/semestr

Osoba do kontaktu

dr Piotr Skurski

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Piotr Skurski