Nauczanie historii

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia podyplomowe  Nauczanie Historii dają pełne uprawnienia do nauczania tego przedmiotu zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Studia będą prowadzone w nowoczesny sposób:

* z zastosowaniem metody blended-learning, co spowoduje, że w trakcie każdego semestru odbędą się tylko trzy zjazdy w Instytucie Historii

* metoda e-learningowa zajęć pozwoli na zaznajomienie nauczycieli z prawidłowo prowadzoną pracą w takim systemie, co w dzisiejszych warunkach wydaje się niezbędne

* wszystkie nauczane treści są zawarte w podstawie programowej historii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Słuchacze, opracowując materiały do zajęć, będą w sposób praktyczny przygotowywali swój przyszły warsztat nauczyciela historii.

Plan studiów podyplomowych Nauczanie Historii :

I semestr:

Historia starożytna 20 h.

Historia powszechna średniowieczna 20 h.

Historia średniowieczna Polski 20 h.

Wybrane zagadnienia z nauk pomocniczych historii 10 h.

Dydaktyka historii 1 – wprowadzenie 10 h.

Dydaktyka historii 2 – szkoła podstawowa 30 h.

II semestr:

Praktyka – szkoła podstawowa 40 h.

Historia powszechna nowożytna 20 h.

Historia nowożytna Polski 20 h.

Historia powszechna 1789-1918 20 h.

Historia Polski 1795-1918 20 h.

Dydaktyka historii 3 – szkoła ponadpodstawowa 30 h.

III semestr:

Praktyka (szkoła ponadpodstawowa) 50 h.

Dydaktyka historii 4 – Technologia informacyjno-komunikacyjna 20 h.

Historia powszechna 1918-1945 20 h.

Historia Polski 1918-1945 20 h.

Historia Polski po 1945 r. 20 h.

Historia powszechna po 1945 r. 20 h.

Wybrane zagadnienia z historii historiografii 10 h.

Historia Europy Wschodniej 10 h.

Seminarium 10 h

Kandydaci

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich posiadający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź
telefon: (48 42) 635 61 84
e-mail: sekretariatih@uni.lodz.pl

http://www.historia.uni.lodz.pl/index.php/oferta-dydaktyczna/studia-podyplomowe/historia

 

Czas trwania

3 semestry - 440 godzin, w tym 90 godzin praktyk w szkołach

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1660 zł za semestr studiów, zajęcia odbywają się w systemie studiów niestacjonarnych (zjazdy w soboty i niedziele)

Osoba do kontaktu

mgr Dorota Wojda-Marciniak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony kwestionariusz osobowy
  • odpis dyplomu albo poświadczoną przez UŁ kopię dyplomu ukończenia studiów licencjackich i magisterskich albo jednolitych studiów magisterskich
  • dokument poświadczający uprawnienia do nauczania innego przedmiotu w szkole podstawowej i ponadpodstawowej
  • zobowiązanie do wniesienia opłaty za studia

 

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa od 1 lipca do 30 września br.
Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
ul. Kamińskiego 27 a
90-219 Łódź
Sekretariat Instytutu Historii
pokój 303 (III piętro)

 


Kierownik studiów: prof. Anna kowalska-Pietrzak