Nowoczesne nauczanie w humanistyce

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Tematyka

Studia pozwalają na rozwinięcie i doskonalenie metod, które pomagają aktywizować uczniów – zarówno w czasie zdalnego nauczania, jak i w tradycyjnej formie. Adepci studiów dowiadują się, jak w pełni wykorzystać nowoczesne narzędzia edukacyjne, aby prowadzone przez nich lekcje stały się możliwie najbardziej atrakcyjne.

Choć ukończenie studiów nie daje uprawnień do nauczania, zajęcia skutecznie doskonalą warsztat pracy nauczyciela i pozwalają na zdobycie nowych umiejętności.

Uniwersyteckie świadectwo odbycia studiów podyplomowych jest również istotne dla osób ubiegających się o awans zawodowy.

Dla nauczycieli z długoletnim stażem studia będą znakomitym uzupełnieniem dotychczasowego doświadczenia i inspiracją do wykorzystania najnowszych osiągnięć z dziedziny kreatywnej edukacji.

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub absolwenci jednolitych studiów magisterskich.

Adresatami studiów są przede wszystkim nauczyciele przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza historii i wiedzy o społeczeństwie oraz edukatorzy, zarówno czynni zawodowo, jak i ci, którzy mieli przerwę w wykonywaniu zawodu lub mimo ukończenia specjalności nauczycielskiej nie podjęli pracy w szkole lub innych instytucjach prowadzących działalność edukacyjną. Niezbędne są podstawowe umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Sekretariat Instytutu Historii

ul. Kamińskiego 27 a,
90-219 Łódź,
pok 303

sekretariatih@uni.lodz.pl

tel. 42 635-61-84

 

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

min. 10

Koszty
uczestnictwa

2800 zł

Inne informacje

Pierwsza edycja studiów rozpoczyna się w marcu 2021 roku.

Informacje dotyczące wymaganych w procesie rekrutacji dokumentów oraz miejsce ich składania:
Nowoczesne nauczanie w humanistyce – Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego

 


Kierownik studiów: dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak, prof. UŁ