Ochrona danych osobowych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia podyplomowe podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej, Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Administratorów Danych Osobowych
oraz poszerzające wiedzę słuchaczy w zakresie ochrony danych osobowych. Studia mają na celu wykształcić specjalistów zajmujących się tworzeniem systemu skutecznej ochrony strategicznych informacji przedsiębiorstw.

Zajęcia będą prowadzone w ramach następujących bloków:
1. Ogólna charakterystyka ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawy prawne ochrony danych osobowych
2. Ochrona danych osobowych w administracji publicznej
3. Ochrona danych osobowych w Internecie, przetwarzanie danych w sieciach komputerowych, zabezpieczenia systemów informatycznych
4. Zagadnienia sektorowe
5. Warsztaty

Studia kończą się egzaminem testowym.

Więcej aktualnych informacji znajduje się na stronie:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia. Słuchaczami mogą zostać osoby mające styczność z przetwarzaniem danych o charakterze osobowym, prawnicy stosujący ustawy o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych, administratorzy danych osobowych, administratorzy bezpieczeństwa informacji, pełnomocnicy ochrony oraz osoby zamierzające pełnić owe funkcje, pracodawcy, pracownicy zatrudnieni w komórkach odpowiedzialnych za sprawy personalne, osoby odpowiedzialne za audyt danych osobowych, wdrożenie systemu ochrony danych osobowych, pełnomocnicy do spraw ochrony informacji niejawnych, osoby prowadzące działalność gospodarczą z wykorzystaniem Internetu, absolwenci wyższych uczelni.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/ochrona-danych-osobowych

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-64-42,
E-mail:     bmiros@wpia.uni.lodz.pl

Fax: (48 42) 665-59-34

www: wpia.uni.lodz.pl/odo

Czas trwania

2 semestry

180 godzin zajęć w formie wykładów, warsztatów i konwersatoriów, w systemie zaocznym - w piątki od godz. 17.00 i soboty od godz. 9.00

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 900 zł + 30 zł opłata za świadectwo

Osoba do kontaktu

mgr Beata Miros

Inne informacje

Rekrutacja prowadzona jest od lipca br. do pierwszych zajęć, których termin zostanie podany na początku października br.
Pierwszy zjazd zaplanowany jest na drugą połowę października.

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie do kierownika studiów podyplomowych,
– dyplom ukończenia studiów wyższych, odpis lub zaświadczenie o ukończeniu studiów do czasu odebrania dyplomu,
– kwestionariusz osobowy

Wypełnione formularze należy przesłać na adres e-mail: bmiros@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie pokój 3.02 (gmach Wydziału Prawa i Administracji) w godzinach pracy sekretariatów lub przesłać pod podany niżej adres lub w godzinach popołudniowych zostawić na portierni na nazwisko Beata Miros.

Adres
Studia Podyplomowe Ochrona Danych Osobowych pok. 3.02
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Łódzki
ul. Kopcińskiego 8/12

Kontakt
Beata Miros
tel. 42 635-64-42, bmiros@wpia.uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr hab. Krzysztof Stefański