Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Tematyka

Studia podyplomowe przygotowują pracowników firm konsultingowych i pracowników różnego szczebla administracji publicznej do sporządzania
i weryfikacji raportów przyrodniczych w procedurze ocen oddziaływania
na środowisko (OOŚ). Program studiów zakłada przeprowadzenie zajęć w trzech blokach tematycznych: przyrodniczym, prawniczym i specjalistycznym poświęconym różnym aspektom OOŚ.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 nie będzie prowadzona.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/ochrona-przyrody-w-procesach-inwestycyjnych

Kandydaci

Absolwenci wyższych uczelni z dyplomem magistra biologii, geografii, ochrony środowiska, leśnictwa lub innych kierunków przyrodniczych lub absolwenci kierunków nieprzyrodniczych pracujący obecnie na stanowiskach związanych z ochroną przyrody.

Dane teleadresowe

Adres:     Banacha 1/3, 90-237 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-45-18
Fax:     (48 42) 635-45-18
Email:     kop@biol.uni.lodz.pl
WWW:     http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/ochrona-przyrody-w-procesach-inwestycyjnych

Czas trwania

2 semestry

306 godzin

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

4 000 zł (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach)

Osoba do kontaktu

Elżbieta Frąnczak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia o rozmiarach 3,5×4,5 cm

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 nie będzie prowadzona.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
Katedra Ochrony Przyrody
ul. Banacha 1/3 s.19
90-237 Łódź
tel./fax. 42 635-45-18
e-mail: kop@biol.uni.lodz.pl

 


Kierownik studiów: dr Dominik Kopeć