Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Studia podyplomowe umożliwiają zdobycie dodatkowych kwalifikacji do pracy pedagogicznej z uczniami upośledzonymi umysłowo.
Program obejmuje wiedzę z zakresu: diagnostyki pedagogicznej i logopedycznej, metodyki rewalidacji upośledzonych umysłowo, oligofrenopedagogiki i edukacji upośledzonych umysłowo, biomedycznych podstaw rozwoju oraz usprawnienia i terapii.

Kandydaci

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 NIE BĘDZIE PROWADZONA

 

Absolwenci wyższych studiów co najmniej pierwszego stopnia, posiadający przygotowanie pedagogiczne.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon:     (48 42) 66 55 590, 66 55 550
Fax:     (48 42) 66 55 550
Email:     specjalna@uni.lodz.pl
http://www.wnow.uni.lodz.pl

Czas trwania

3 semestry

390 godzin w systemie zaocznym; zajęcia co 2 tygodnie w soboty i niedziele

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

1 300 zł za semestr

Osoba do kontaktu

mgr Monika Talaga-Michalska

Inne informacje

Podstawą rekrutacji będzie złożenie dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

1. 2 kwestionariusze osobowe (UŁ i wewnętrzny),
2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych,
4. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe.

Zgłoszenia można składać osobiście w sekretariacie bądź listem poleconym na wymieniony adres do 30 września br.


Kierownik studiów: dr Anna Sobczak