Organizacja i zarządzanie eventami

Filia w Tomaszowie Mazowieckim

Tematyka

Celem studiów jest uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu planowania, organizacji i obsługi różnego typu imprez sportowych, kulturalno-rozrywkowych i biznesowych.

Program studiów:

I semestr – 85 godzin

 1. Eventy – wprowadzenie do problematyki
 2. Turystyka eventowa jako część sektora MICE
 3. Podstawy prawne organizacji eventów
 4. Bezpieczeństwo w organizacji imprez
 5. Event jako produkt turystyczny
 6. Event jako element marki miejsca
 7. Event jako oterta korporacyjna
 8. Psychologia i socjologia w pracy nad eventami
 9. Reguły marketingu i komunikacja marketingowa

II semestr – 105 godzin

 1. Planowanie i organizacja eventów
 2. Planowanie budżetu, rozliczanie imprezy i współpraca z otoczeniem
 3. Finansowanie eventów
 4. Rola promocji w zarządzaniu eventami
 5. Internet i social media w eventach
 6. Targi jako przykład imprezy MICE
 7. Warsztaty z organizacji eventów
 8. Seminarium

W ramach studiów odbędzie się obowiązkowy wyjazd do Berlina na targi ITB. Jest on dodatkowo płatny dla słuchaczy w kwocie około 600 zł.

Dodatkowe informacje: http://www.filia.uni.lodz.pl

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

ul. Konstytucji 3-go Maja 65/67

97-200 Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 2, tel. (48 44) 724-97 -20, e-mail: mrogala@uni.lodz.pl lub filiaul@uni.lodz.pl

od poniedziałku do piątku w godz.8.00 – 15.00, w soboty w godz. 9.00 – 13.00.

Osoba do kontaktu ze słuchaczami: mgr Małgorzata Rogala

Czas trwania

2

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

3200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Rogala

Inne informacje

Nabór na studia będzie prowadzony na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja trwa od 1 maja do 15 października br.


Kierownik studiów: dr Rafał Rouba