Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Wydział Zarządzania

Tematyka

    Polsko-Amerykański Program Studiów MBA to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, oferowane przez Wydział Zarządzania we współpracy z Minot State University z Północnej Dakoty w USA. Ideą Programu jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, absolwenci zdobywają certyfikat amerykańskiego partnera potwierdzający zgodność programu ze standardem MBA oraz międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje menedżerskie. Wartością dodaną do programu jest przygotowanie słuchaczy do dalszego samorozwoju w oparciu o globalne zasoby edukacyjne.

Szczegółowe informacje:  https://www.mba.uni.lodz.pl/

 

Kandydaci

    Program przeznaczony jest dla osób posiadających  ukończone  studia co najmniej pierwszego stopnia i minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest znajomość języka angielskiego. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników uzyskanych w czasie egzaminu wstępnego oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje dotyczące rekrutacji: https://www.mba.uni.lodz.pl/

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

  • formularz aplikacyjny – do pobrania >> >>
  • CV w języku angielskim,
  • Personal Statement w języku angielskim
  • kopia dyplomu ukończenia studiów,
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej

Egzamin wstępny na studia MBA obejmuje:

  • test z języka angielskiego
  • test typu GMAT (w języku angielskim)
  • test psychologiczny (w języku polskim)
  • rozmowę kwalifikacyjną (w języku polskim i angielskim)

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Biuro Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA 

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Łódzki
Pok. 140
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Tel. +48 426354957,  +48 519646572
Email: mba@uni.lodz.pl 

Koordynatorzy: 

Dagmara Krupińska,  email: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl
Aneta Żak, email: aneta.zak@uni.lodz.pl

Dyrektor Polsko Amerykańskiego Programu Studiów MBA: 

Anna Sibińska, e-mail: anna.sibinska@uni.lodz.pl

 

Czas trwania

4 semestry

477 godzin zajęć

Ilość miejsc

30 osób

min. 15 osób

Koszty
uczestnictwa

Informacja dostępna na stronie https://www.mba.uni.lodz.pl/

Osoba do kontaktu

Dagmara Krupińska, Aneta Żak (Tel. +48 42 635 49 57, +48 519 646 )

Inne informacje

Celem studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności potrzebnych w dobie ciągle zmieniającego się otoczenia biznesu. Podstawowymi elementami studiów są programy z zakresu finansów, ekonomii, księgowości, marketingu i zachowań organizacyjnych. Studia nakierowane są na budowanie silnych kompetencji przywódczych, wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki cyfrowej i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój kompetencji zarządzania zespołem, przywództwa, jak i kierowania własnym rozwojem zawodowym wymaga dużej samoświadomości, wewnętrznej motywacji. Dlatego też jednym z kluczowych celów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników i na jej podstawie budowania i rozwoju planu zawodowego.

Studia umożliwiają także realizację kompleksowego projektu konsultingowego w środowisku międzynarodowym. Słuchacze opracowują rekomendację strategiczną dla firmy działającej na rynku zagranicznym.

W trakcie studiów Uczestnicy profilują rozwój swoich kompetencji poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestniczenie w zajęciach przygotowujących do egzaminu i umożliwia uzyskanie certyfikatu, który poświadcza ich profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami.

Program pozwala uzyskać bardzo kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów oraz rachunkowości. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w pracy na stanowiskach menedżerskich. Jak pokazują wszelkie dane, dla większości menedżerów studia MBA otwierają nowe możliwości zawodowe – duża część uczestników awansuje już w czasie trwania studiów.

Przekazywana podczas studiów MBA wiedza przygotowuje do sprawowania funkcji kierowniczych i doradczych. Osoby, które ukończą studia MBA są przygotowane do funkcjonowania w biznesie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.


Kierownik studiów: dr Anna Sibińska