Polsko-Amerykański Program Studiów MBA

Wydział Zarządzania

Tematyka

    Polsko-Amerykański Program Studiów MBA to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, oferowane przez Wydział Zarządzania we współpracy z Minot State University z Północnej Dakoty w USA. Ideą Programu jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Wraz ze świadectwem ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim, absolwenci zdobywają certyfikat amerykańskiego partnera potwierdzający zgodność programu ze standardem MBA oraz międzynarodowe certyfikaty potwierdzające kompetencje menedżerskie. Wartością dodaną do programu jest przygotowanie słuchaczy do dalszego samorozwoju w oparciu o globalne zasoby edukacyjne.

Szczegółowe informacje: Studia MBA Łódź | studia MBA cena | PAM Center Łódź (lodz.pl)

Kandydaci

    Program przeznaczony jest dla osób posiadających  ukończone  studia co najmniej pierwszego stopnia i minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia jest znajomość języka angielskiego. Decyzję o przyjęciu kandydatów podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie wyników uzyskanych w czasie egzaminu wstępnego oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

Informacje dotyczące rekrutacji: Polsko-Amerykański Program Studiów MBA – IRK (lodz.pl)

Wymagane dokumenty:

  • formularz aplikacyjny
  • CV w języku angielskim
  • dyplom ukończenia studiów wyższych
  • Personal Statement
  • dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej
  • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Procedura aplikacyjna:

  • test z języka angielskiego
  • test matematyczno-logiczny typu GMAT ( w języku angielskim)
  • rozmowa kwalifikacyjna (w języku polskim i angielskim)

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Biuro Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA

Dagmara Krupińska

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

tel. +48 519 646 572; +48 42 635 49 57

http://www.pam.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

4 semestry

477 godzin zajęć

Ilość miejsc

30 osób

min. 15 osób

Koszty
uczestnictwa

Informacja dostępna na stronie https://pam.uni.lodz.pl/studia-mba/najblizsza-edycja

Osoba do kontaktu

Dagmara Krupińska

Inne informacje

Celem studiów MBA jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności potrzebnych w dobie ciągle zmieniającego się otoczenia biznesu. Podstawowymi elementami studiów są programy z zakresu finansów, ekonomii, księgowości, marketingu i zachowań organizacyjnych. Studia nakierowane są na budowanie silnych kompetencji przywódczych, wiedzy i umiejętności z zakresu gospodarki cyfrowej i zrównoważonego rozwoju.

Rozwój kompetencji zarządzania zespołem, przywództwa, jak i kierowania własnym rozwojem zawodowym wymaga dużej samoświadomości, wewnętrznej motywacji. Dlatego też jednym z kluczowych celów programu jest diagnoza osobowości zawodowej uczestników i na jej podstawie budowania i rozwoju planu zawodowego.

Studia umożliwiają także realizację kompleksowego projektu konsultingowego w środowisku międzynarodowym. Słuchacze opracowują rekomendację strategiczną dla firmy działającej na rynku zagranicznym.

W trakcie studiów Uczestnicy profilują rozwój swoich kompetencji poprzez wybór jednej z trzech ścieżek zewnętrznych certyfikacji kompetencji profesjonalnych. Program umożliwia uczestniczenie w zajęciach przygotowujących do egzaminu i umożliwia uzyskanie certyfikatu, który poświadcza ich profesjonalne umiejętności i wiedzę w takich obszarach, jak rachunkowość, marketing lub zarządzanie projektami.

Program pozwala uzyskać bardzo kompleksową wiedzę w zakresie zarządzania, ekonomii, finansów oraz rachunkowości. Studia umożliwiają nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami w pracy na stanowiskach menedżerskich. Jak pokazują wszelkie dane, dla większości menedżerów studia MBA otwierają nowe możliwości zawodowe – duża część uczestników awansuje już w czasie trwania studiów.

Przekazywana podczas studiów MBA wiedza przygotowuje do sprawowania funkcji kierowniczych i doradczych. Osoby, które ukończą studia MBA są przygotowane do funkcjonowania w biznesie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.


Kierownik studiów: dr Anna Sibińska