Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Wydział Zarządzania

Tematyka

Organizatorem studiów podyplomowych jest Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i rachunkowości niezbędne dla zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym. ACCA otwiera drogę do kariery na wielu stanowiskach związanych z finansami i rachunkowością. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest prestiżową, organizacją oferującą możliwości rozwoju zawodowego w zakresie finansów, rachunkowości, a kwalifikacja ACCA cieszy się uznaniem wśród pracodawców. Dodatkowe informacje o ACCA dostępne są na stronie:http://www.accapolska.pl oraz http://www.accaglobal.com

Słuchacze uzyskają nowoczesną wiedzę, która umożliwi zrozumienie procesów finansowych zachodzących w biznesie oraz zapewni rozwój umiejętności i kompetencji ukierunkowanych na prowadzenie analiz biznesowych, interpretację danych pochodzących z systemu finansowo-księgowego oraz podejmowanie decyzji.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i ACCA oraz otrzymanej akredytacji, ukończenie programu studiów podyplomowych, zdanie egzaminów z akredytowanych przedmiotów pozwoli Słuchaczom na otrzymanie łącznie dziewięciu zwolnień z egzaminów z poziomów Applied Knowledge (AB, MA, FA) i Applied Skills (LW, PM, TX, FR, AA, FM).

Słuchacze mogą również skorzystać z programu stypendialnego ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP rejestrując się w ACCA na preferencyjnych warunkach finansowych (więcej informacji w zakładce ACCA ACCELERATE SCHOLARSHIP).

Dwa przedmioty na studiach będą prowadzone w języku angielskim. Pozostałe przedmioty i egzaminy w standardzie ACCA zostaną przeprowadzone w języku polskim.

Kadrę dydaktyczną stanowią wysoko wykwalifikowani pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Zarządzania UŁ posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk społecznych.

Studia adresowane są do pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Rejestracja elektroniczna na studia trwa do 9 października 2022 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 131” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 131

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania UŁ

Dagmara Krupińska

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 131

tel. 42 635 62 57

e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 272 godziny zajęć

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

7 900 zł

Osoba do kontaktu

Dagmara Krupińska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Ewelina Zarzycka, ACCA