Postgraduate Studies in Finance and Accounting

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności pogłębienie przez ich uczestników wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości niezbędnej do zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA.

Dodatkowe informacje:  http://wz2.uni.lodz.pl/acca/

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny nauk społecznych.

Studia adresowane są do pracowników różnych przedsiębiorstw i instytucji finansowych działających w otoczeniu biznesowym.

Warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł licencjata lub magistra) bez względu na typ uczelni i kierunek studiów oraz pokrycie kosztów uczestnictwa.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:

Dokumenty należy składać  do 10 października b.r. w sekretariacie studiów podyplomowych, p. 114, tel. 42 635 62 57, e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl na Wydziale Zarządzania UŁ, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania

Katedra Rachunkowości

90-237 Łódź, ul. J. Matejki 22/26 pok. 114

tel. 42 635 62 57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

 

Dodatkowe informacje: http://wz2.uni.lodz.pl/acca/

Czas trwania

2 semestry, 272 godziny zajęć

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

9500 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Ewelina Zarzycka