Praktyczne zastosowanie Design Thinking w organizacjach

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności poszerzenie i pogłębienie wiedzy o wyzwaniach współczesnych organizacji, genezie, fundamentach i założeniach Desing Thinking oraz o powiązaniach myślenia projektowego z dorobkiem nauk społecznych, a zwłaszcza zarządzaniem, psychologią i socjologią.

 

Program studiów:

Semestr I

 1. Wyzwania współczesnych organizacji
 2. Modele biznesowe
 3. Metody badań społecznych
 4. Społeczne aspekty w projektach Design Thinking
 5. Warsztaty myślenia projektowego

Semestr II

 1. Metodyka i narzędzia Design Thinking
 2. Sztuka prezentacji
 3. Podejście biznesowe do projektów Design Thinking
 4. Egzamin końcowy

Dodatkowe informacje: http://zarzadzanie.uni.lodz.pl/rekrutacjawz/tabid/2856/language/pl-PL/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (co najmniej studiów pierwszego stopnia) dowolnego kierunku studiów.

Studia adresowane są w szczególności do osób, które:

 • zawodowo zajmują się lub chcą zajmować się projektowaniem i wdrażaniem usprawnień lub generowaniem innowacji w sferach społecznych i biznesowych,
 • pracują lub planują pracować w firmach konsultingowych zajmujących się świadczeniem usług z zakresu Design Thinking,
 • pragną wzmacniać umiejętności zwiększające ich przewagę konkurencyjną na współczesnym rynku pracy, takie jak: kreatywność, proaktywność i praca zespołowa.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • kwestionariusz osobowy,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona notarialnie kserokopia tego dokumentu,
 • skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował studia.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Rekrutacja trwa od 18 czerwca do 30 września br.

Wydział Zarządzania UŁ,

ul. J. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

aleksandra.lizynczyk@uni.lodz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 15.00

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

 

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania UŁ,

ul. J. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

aleksandra.lizynczyk@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 208 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

min. 14

Koszty
uczestnictwa

6900 zł (+ opłata za świadectwo 30 zł )

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Małgorzata Kołodziejczak