Prawna obsługa przedsiębiorców

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Program kształcenia obejmuje poznanie form prawnych przedsiębiorstwa oraz struktury osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą,
a także dokumentowania prowadzenia takiej działalności i zadań statutowych organów tych osób, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, ich ochronę prawną oraz dokumentowania czynności prawnych związanych z zatrudnieniem, podstawy finansów przedsiębiorstwa, relacji z bankami i ubezpieczycielami, prawo podatkowe (materialne i procesowe), inne obowiązki i uprawnienia przedsiębiorcy związane ze sferą publicznoprawną, relacje łączące przedsiębiorców z kontrahentami (w tym prowadzenie weryfikacji kontrahentów, sporządzanie i wykonywanie umów, a także windykację), podstawowe zasady procedur sądowych w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Jednym z kluczowych założeń studiów jest wykształcenie umiejętności praktycznych – dlatego wszystkie zajęcia będą prowadzone w sposób umożliwiający zapoznanie się z wzorami pism, umów, regulaminów i innych aktów stosowania prawa, Słuchacze będą także uczestniczyć w przygotowywaniu takich dokumentów.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych  co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 14, 635 46 04
Fax:     (48 42) 66 55 397
Email:     murbanska@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

zajęcia będą mieć formę wykładów i konwersatoriów. Studia będą odbywać się w systemie zaocznym, podczas zjazdów w piątki i soboty, na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy u. Kopcińskiego 8/12

Ilość miejsc

45

Koszty
uczestnictwa

3 800 zł, istnieje możliwość płatności w ratach

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Urbańska-Hawryluk

Inne informacje

Studia kończą się egzaminem sprawdzającym umiejętności praktyczne i kwalifikacje zdobyte podczas zajęć. Poszczególne przedmioty prowadzone w toku kształcenia nie wymagają odrębnego zaliczenia.

Weryfikacja kandydatów odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów:
– oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
– podanie o przyjęcie
– kwestionariusz osobowy


Kierownik studiów: dr Łukasz Grzejdziak