Prawo karne skarbowe

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy na temat obowiązujących rozwiązań prawnych w dziedzinie prawa skarbowego i aspektów prawa gospodarczego i finansowego.
Studia podyplomowe Prawo karne skarbowe obejmują kształcenie w zakresie nauk prawnych i ekonomicznych.
W dziedzinie nauk prawnych koncentrują się na prawie karnym skarbowym, w tym głównie na odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz prowadzeniu postępowań w sprawach karnych skarbowych.
W zakresie nauk ekonomicznych studia obejmują kształcenie w dziedzinie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

W ramach kształcenia realizowane są następujące bloki dydaktyczne:

1. Elementy obrotu gospodarczego w aspekcie prawa karnego skarbowego – 22 godziny
2. Elementy prawa finansowego i rachunkowości w aspekcie prawa karnego skarbowego – 34 godziny
3. Prawo karne gospodarcze a prawo karne skarbowe – 16 godzin
4. Prawo karne skarbowe – zagadnienia materialne, procesowe i wykonawcze – 78 godzin

Kandydaci

Absolwenci studiów co najmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 29
Fax:     (48 42) 665 53 99
E-mail:     prawokarneskarbowe@wpia.uni.lodz.pl
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-karne-skarbowe

Czas trwania

2 semestry

150 godzin

Ilość miejsc

minimum 10

Koszty
uczestnictwa

3 800 zł

Osoba do kontaktu

mgr Magdalena Pelikan-Moszczyńska

Inne informacje

 

Rekrutacja trwa.

 

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
– kwestionariusz osobowy
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczona kopia dyplomu
– dowód opłaty za studia podyplomowe

 


Kierownik studiów: dr hab. Radosław Olszewski