Prawo konstytucyjne dla sędziów

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu prawa konstytucyjnego, źródeł prawa, wolności i obowiązków człowieka i obywatela,
roli orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sadu Najwyższego, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wykładni Konstytucji oraz skargi konstytucyjnej.

Kandydaci

Słuchacze studiów podyplomowych posiadać powinni wykształcenie wyższe magisterskie oraz wykonywać zawód sędziego.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635 46 48
Fax:     (48 42)
Email:     lsobalska@wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

500 zł - opłata słuchaczy, pozostałą kwotę ponosi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Osoba do kontaktu

mgr Lidia Ścisło

Inne informacje

Rekrutację przeprowadza Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem właściwych prezesów sądów apelacyjnych.


Kierownik studiów: dr Jarosław Sułkowski