Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia przeznaczone są dla wszystkich osób, które interesują się problematyką prawa medycznego, praw pacjenta oraz zasadami funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
Zakres tematyczny istotny jest dla pracy zawodowej: menadżerów ochrony zdrowia, osób wykonujących zawód medyczny, rzeczników praw pacjenta, osób zaangażowanych w organizacjach działających na rzecz ochrony praw pacjenta, pracowników socjalnych, socjologów oraz pedagogów, członków komisji lekarskich, komitetów etycznych, biegłych sądowych, psychologów przyszpitalnych . Ponadto studia polecamy prawnikom zajmującym się problematyką ochrony zdrowia.

Ukończenie studiów zapewnia słuchaczom szeroką i rzetelną wiedzę w zakresie przedstawianej problematyki potwierdzone wydaniem przez Uniwersytet Łódzki świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

Opiekunem naukowym studiów podyplomowych jest prof. dr hab. Cezary Włodarczyk.

Kandydaci

Wymagane dokumenty: Zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie Łódzkim Regulaminem Studiów Podyplomowych od kandydatów na studia podyplomowe będą wymagane następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie adresowane do kierownika studiów,
2) kwestionariusz osobowy,
3) jedno zdjęcie wymiarach legitymacyjnych,
4) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia poświadczona przez pracownika UŁ,
5) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia .

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pokój nr 3.60
Telefon:     (48 42) 635 46 04
Fax:     (48 42) 665 59 34
E-mail:    wrychter@wpia.uni.lodz.pl

http://wpia7.uni.lodz.pl/pspm/

Czas trwania

2 semestry

180 godzin zajęć prowadzonych w systemie wykładowo-warsztatowym w soboty i niedziele w układzie: 8 sesji co dwa tygodnie - razem 15 dni. Termin rekrutacji: od czerwca do października br.

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 600 zł, możliwość płacenia za studia w II ratach

Osoba do kontaktu

Wiesława Rychter

Inne informacje

Zasady rekrutacji : od czerwca do września bieżącego roku, decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Warunki uczestnictwa: Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjackie).

Zgodnie z obowiązującym w Uniwersytecie Łódzkim Regulaminem Studiów Podyplomowych od kandydatów będą wymagane następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie adresowane do kierownika Studium,
2) kwestionariusz osobowy,
3) odpis dyplomu studiów wyższych lub kserokopia poświadczona przez pracownika UŁ,
4) zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia,
5) 1 zdjęcie.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres e -mail: wrychter@wpia.uni.lodz.pl lub na adres: Sekretariat Katedry Prawa Pracy ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, p.3.02

Formularz on-line: http://cdsp.pl/form_PSPM/form1.php

Opłatę z tytułu uczestnictwa w zajęciach studiów podyplomowych: Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 3600 zł prosimy wnieść po rozpoczęciu zajęć na konto wirtualne, które Państwo otrzymacie na I zjeździe, z dopiskiem: ” Opłata za studia podyplomowe: Prawo medyczne, prawa pacjenta i ubezpieczenia zdrowotne”.

W przypadku płatności w ratach prosimy o wniesienie tej należności w dwóch ratach:

* I rata w wysokości 2000 zł w terminie wyznaczonym w umowie,
* II rata w wysokości 1600 zł w terminie wyznaczonym w umowie.

Pliki do pobrania:


Kierownik studiów: dr hab. Dorota Karkowska