Prawo podatkowe

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

A) Prawo podatkowe:
1. wprowadzenie do prawa podatkowego;
2. wykładnia prawa podatkowego;
3. zobowiązania podatkowe;
4. podatki dochodowe: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, opodatkowanie dochodów z nieodpłatnych świadczeń, ceny transferowe, niedostateczna kapitalizacja;
5. podatek od towarów i usług;
6. podatek akcyzowy;
7. podatek od spadków i darowizn;
8. podatek od czynności cywilnoprawnych;
9. podatek od nieruchomości, podatek rolny;
10. międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe;
11. postępowanie podatkowe
12. kontrola podatkowa i skarbowa.

B) Postępowanie sądowoadministracyjne

C) Egzekucja zobowiązań podatkowych

D) Polityka podatkowa

E) Prawo karne skarbowe

F) Rachunkowość

G) Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego

Szczegółowe informacje: http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/pspp

Kandydaci

Doradcy podatkowi, pracownicy administracji podatkowej, inni zainteresowani.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-231 Łódź
Telefon:     (48 42) 665 58 54
Fax:     (48 42) 665 58 55
Email:     epilarska@wpia.uni.lodz.pl
http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/pspp

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywają się w soboty, w godz. 8.30 - 15.30 (w tym 2 przerwy 15 min. i 1 przerwa 30 min.)

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3 900 zł, możliwość wnoszenia opłat semestralnie

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Stankiewicz

Inne informacje

Wykładowcy
Nauczyciele akademiccy Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Zarządzania, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz praktycy zajmujący się na co dzień problematyką podatkową – sędziowie NSA, pracownicy Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych.

Egzamin kończący studia podyplomowe
Test i praca pisemna (opinia, odwołanie, skarga)

Warunki przyjęcia
Rozmowa kwalifikacyjna. W celu zarezerwowania miejsca można dokonywać rejestracji zgłoszenia za pomocą formularza on-line dostępnego w zakładce Rekrutacja na stronie studiów podyplomowych.

Wymagane dokumenty
* podanie o przyjęcie na studia podyplomowe skierowane do kierownika studiów
* odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
* kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów
Dokumenty należy złożyć do 30 września br.

Miejsce składania dokumentów
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, budynek WPiA UŁ,
Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12, p. 4.66 lub 4.85 (IV piętro, beczka C)

Szczegóły i pliki do pobrania (podanie i kwestionariusz) są na stronie: http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/pspp


Kierownik studiów: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel