Prawo podatkowe e-learning

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia podyplomowe obejmują kompendium wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zaznajomienia się z zagadnieniami prawa podatkowego: polskiego, międzynarodowego
i europejskiego oraz wybranymi elementami prawa cywilnego i handlowego, postępowania sądowoadministracyjnego, egzekucji zobowiązań, prawa karnego skarbowego i rachunkowości.

Wszystkie zajęcia oraz egzamin końcowy są prowadzone zdalnie – za pomocą platformy e-learningowej.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 nie będzie prowadzona.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich dowolnego kierunku posiadający umiejętność obsługi komputera.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 665-58-54, 635-46-50
Fax:     (48 42)
Email:     mstank@uni.lodz pl epilarska@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

204 godziny

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

4 500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Małgorzata Stankiewicz

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

– odpis albo poświadczona przez Uniwersytet Łódzki bądź notariusza kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– dwa egzemplarze wypełnionej i podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia
– kwestionariusz osobowy

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pok. 4.66 lub 4.85, IV piętro, beczka C

Małgorzata Stankiewicz – mstank@uni.lodz.pl
Elżbieta Pilarska – epilarska@wpia.uni.lodz.pl
nr telefonu (42) 665 58 54 i (42) 635 46 50
godziny pracy: 10.00 – 15.00


Kierownik studiów: prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel