Prawo pracy dla menedżerów

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem tych studiów jest aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy z uwzględnieniem unormowań wspólnotowych, a także bieżących nowelizacji kodeksu pracy oraz innych zmian w obowiązującym prawie pracy. Program obejmuje również wybrane zagadnienia z ubezpieczeń społecznych.

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia są ukończone studia wyższe (zarówno magisterskie jak i licencjackie).

Dokumenty na rok akademicki 2018/2019 przyjmowane są od 18 czerwca do 30 września br.

Godziny przyjmowania dokumentów:

poniedziałek – piątek – godz. 9.00 – 14.00

Wymagane dokumenty można także przesyłać listownie na adres studiów podyplomowych Prawo pracy dla menedżerów:

Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pokój 4.60 lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: aflorek@wpia.uni.lodz.pl

 

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie adresowane do kierownika studiów podyplomowych (do pobrania ze strony internetowej),
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu,
– kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej),
– zobowiązanie do pokrycia kosztów odpłatności za studia podyplomowe (do pobrania ze strony internetowej),
– kserokopia dowodu wpłaty,

Dowód wniesienia opłaty należy przedstawić organizatorom podczas pierwszego spotkania (ostateczny termin okazania dowodu opłaty podczas II zjazdu).
Szczegóły na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-pracy-dla-menedzerow

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:  ul. S. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź, pokój 4.60 (budynek B, piętro IV)
Telefon:     (48 42) 635- 46-24
Fax:     (48 42) 665-58-21
E-mail:     aflorek@wpia.uni.lodz.pl
https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-pracy-dla-menedzerow

Czas trwania

2 semestry

206 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

3 600 zł

Osoba do kontaktu

mgr Anna Florek

Inne informacje


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Duraj