Prawo rodzinne z elementami psychologii dla sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, asystentów sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa rodzinnego oraz prokuratorów

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji oraz nabycie nowych umiejętności
praktycznych przydatnych w tych obszarach.

Studia realizowane są przy udziale Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i powołane są na jednorazową edycję w roku akademickim 2015/2016.

Kandydaci

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
– 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnym,
– kwestionariusz osobowy,
– zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w studiach podyplomowych oraz kserokopia dowodu uiszczenia opłaty.

Wszelkich informacji udziela:
mgr Lidia Ścisło
tel. 42 635-46-48
e-mail: lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-48
Fax:     (48 42)
Email:     lscislo@wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

100

Koszty
uczestnictwa

500 zł dla uczestników, resztę pokrywa KRSiP

Osoba do kontaktu

mgr Lidia Ścisło

Inne informacje

Rekrutację prowadzi Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.


Kierownik studiów: dr hab. Monika Michalska-Marciniak