Prawo rodzinne z elementami psychologii

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia podyplomowe „Prawo rodzinne z elementami psychologii” adresowane są  przede wszystkim do pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy praktycznej z zakresu prawa rodzinnego, procedury cywilnej, psychologii i mediacji.

Organizatorem studiów jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów przeprowadzimy 165 godzin zajęć dydaktycznych podzielonych na 11 zjazdów. Zajęcia odbywać się będą w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (tzw. „Paragraf”), znajdującym się w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 8/12.

 

Zajęcia odbywać się będą w systemie zjazdów piątek – sobota.

Zajęcia piątkowe: godz. 12.00 – 19.00

Zajęcia sobotnie: godz.  9.00 – 16.00

Zajęcia prowadzone są przez sędziów z wieloletnim stażem (w tym sędziów wizytatorów), wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz wybitnych specjalistów z innych uczelni oraz instytucji.

Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym w formie testu jednokrotnego wyboru. Ukończenie studiów podyplomowych potwierdza świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, które zawierać będzie ocenę końcową.

Szczegółowe informacje: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-rodzinne-z-elementami-psychologii

 

Kandydaci

Do 16 października 2017 roku trwa rekrutacja na II edycję studiów.

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy studiów podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich).

Minimalna liczba uczestników konieczna do powołania Studiów to 25 słuchaczy.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Osoba do kontaktu ze słuchaczami:

mgr Marcin Ścisło

Wydział Prawa i Administracji UŁ

ul. Kopcińskiego 8/12

90-232 Łódź

tel. 42 635-63-48

e-mail: mscisło@wpia.uni.lodz.pl

 

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

3500 zł

Osoba do kontaktu

mgr Marcin Ścisło

Inne informacje

Dokumenty (tj. formularz zgłoszeniowy oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych) można składać:

  • osobiście, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 2.13;
  • drogą pocztową na wskazany wyżej adres;
  • drogą e-mailową (skan formularza oraz skan dyplomu ukończenia studiów wyższych) na adres: mscislo@wpia.uni.lodz.pl

Łączna opłata za studia wynosi 3500 zł (możliwość płatności w 2 ratach). Dodatkowo uczestnik na zakończenie studiów wnosi opłatę w wysokości 30 zł za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Monika Michalska-Marciniak, prof. nadzw. UŁ