Prawo w przedsiębiorstwie. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej przedsiębiorstw.

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Studia obejmują kompendium interdyscyplinarnej wiedzy prawniczej, niezbędnej dla zrozumienia roli prawa w regulacji procesów gospodarczych.
Studia przygotowują absolwenta do czynnego i świadomego udziału w organizacji procesów gospodarczych w różnej skali. Oferta jest adresowana zarówno do osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i do kadry kierowniczej przedsiębiorstw, a także pracowników administracji publicznej, których pełnione funkcje wiążą się z szeroko rozumianą przedsiębiorczością.

Program studiów:

Blok I – Zagadnienia wprowadzające
– Podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
– Podstawy europejskiego prawa gospodarczego

Blok II – Instytucje prawa cywilnego
– Prawo spółek
– Prawo upadłościowe. Postępowanie układowe
– Umowy w obrocie gospodarczym
– Umowy w prawie bankowym
– Prawo papierów wartościowych

Blok III – Opodatkowanie i rachunkowość przedsiębiorcy
– Opodatkowanie przedsiębiorcy (Ordynacja podatkowa; Podatek dochodowy od osób fizycznych; Podatek od towarów i usług; Podatek dochodowy od osób prawnych)
– Podstawy rachunkowości w przedsiębiorstwie

Blok IV – Zamówienia publiczne

Blok V – Prawo zatrudnienia
– Świadczenie pracy na podstawie umowy o pracę
– Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych
– Kontrakty menedżerskie

Studia kończą się egzaminem. W jego toku sprawdzeniu podlega przede wszystkim stopień nabycia przez poszczególnych absolwentów wiedzy na temat unormowań regulujących różne aspekty podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz umiejętności posługiwania się tą wiedzą.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) dowolnego kierunku.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     (48 42) 635-46-46, 635-40-41
Fax:     (48 42)635-47-85
Email:     eandruszkiewicz@wpia.uni.lodz.pl kkazulak@wpia.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/studia-podyplomowe

Czas trwania

2 semestry

166 godzin

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3 850 zł

Osoba do kontaktu

mgr Ewa Andruszkiewicz, mgr Katarzyna Kazulak-Łozak

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– podanie o przyjęcie na studia
– kwestionariusz osobowy
– 1 fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

CZAS I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Rekrutacja trwa od 10 maja do 30 września br.
Wydział Prawa i Administracji UŁ
ul. Kopcińskiego 8/12
90-232 Łódź
pokój 2.07, budynek A, II piętro albo
pokój 2.37, budynek B, II piętro

Dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00.


Kierownik studiów: dr Jarosława Koperkiewicz-Mordel