Prawo zamówień publicznych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 

Dodatkowe informacje: http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych

 

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy Studiów są ukończone studia wyższe (lic. mgr. inż.) Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane. Preferowane będą studia prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne.

Rekrutacja prowadzona jest od lipca br.  do terminu pierwszych zajęć.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

 

Dane teleadresowe

Wymagane dokumenty:

  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe*
  • kwestionariusz osobowy*

*formularze te można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji UŁ,

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź,

pokój 3.13, budynek A, III piętro,

tel. 42 635-40-38, 692-797-838

e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Czas trwania

2 semestry, 200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

4 200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Czernek

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Anna Górczyńska