Prawo zamówień publicznych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 

Dodatkowe informacje: http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych

 

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy Studiów są ukończone studia wyższe (lic. mgr. inż.) Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane. Preferowane będą studia prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne.

Rekrutacja prowadzona jest od lipca br.  do terminu pierwszych zajęć.

 

 

Dane teleadresowe

Wymagane dokumenty:

  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe*
  • kwestionariusz osobowy*
  • 1 fotografia o rozmiarach legitymacyjnych

*formularze te można pobrać ze strony internetowej Wydziału Prawa i Administracji z zakładki poświęconej studiom podyplomowym.

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie studiów:

Wydział Prawa i Administracji UŁ,

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź,

pokój 3.13, budynek A, III piętro,

tel. 42 635-40-38, 692-797-838

e-mail: aczernek@wpia.uni.lodz.pl

 

 

Czas trwania

2 semestry, 200 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

4 200 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Czernek

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Anna Górczyńska