Prawo zamówień publicznych

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności podniesienie profesjonalizmu kadry w zakresie prawa zamówień publicznych oraz promowanie dobrych praktyk w tej dziedzinie.

 

Dodatkowe informacje: http://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/prawo-zamowien-publicznych

 

Kandydaci

Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy Studiów są ukończone studia wyższe (lic. mgr. inż.) Z uwagi na sposób doboru i prezentacji materiału, wcześniejsze przygotowanie zawodowe nie jest konieczne, ale wskazane. Preferowane będą studia prawnicze, administracyjne czy ekonomiczne.

 

 

Dane teleadresowe

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  • odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
  • 1 fotografia o rozmiarze legitymacyjnym
  • kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w sekretariacie studiów: Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego,  ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 3.13, budynek A, III piętro do 20 października 2016 r.

Agnieszka Czernek

tel.  42 635-40-38, 692-797-838

fax: 42 665-59-99

e-mail: aczernek@uni.lodz.pl

Czas trwania

2

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

4 200 zł

Osoba do kontaktu

Agnieszka Czernek

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Anna Górczyńska