Profesjonalny szkoleniowiec w organizacji i biznesie

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pozwalających na efektywne i skuteczne przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń biznesowych.
Absolwent studiów podyplomowych jest przygotowany do samodzielnego, profesjonalnego stworzenia i zrealizowania procesu szkoleniowego. Potrafi zbadać zapotrzebowanie na szkolenia, dobrać tematy oraz odpowiednie narzędzia służące realizacji rozwoju odbiorców. Absolwent ma umiejętność reagowania w sytuacjach trudnych na zajęciach. Dysponuje wiedzą o prawnych aspektach przygotowywania programów szkoleniowych oraz ekonomicznych efektach rozwoju kapitału ludzkiego.

Program kształcenia realizowany jest w ramach następujących modułów:
1. Proces uczenia się dorosłych. Podstawy procesu grupowego
2. Kompetencje społeczne w pracy trenera
3. Efektywna komunikacja w pracy z grupą
4. Praca ze stresem i emocjami
5. Ekonomika pracy: znaczenia kapitału ludzkiego w działalności przedsiębiorstw
6. Nowoczesne metody nauczania i prowadzenia warsztatów. Inspirowanie i motywowanie
7. Analiza potrzeb szkoleniowych
8. Projektowanie szkolenia i budowanie programów warsztatów
9. Praca z oporem i reagowanie w sytuacjach kryzysowych/konfliktowych
10. Warsztaty uczestników Studiów – ćwiczenia i zajęcia praktyczne
11. Prezentacja szkoleń dyplomowych/końcowych

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) dowolnego kierunku.
Wymagana jest podstawowa wiedza ekonomiczna oraz z zakresu zarządzania. Słuchacze powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie kompetencji wykładowcy/szkoleniowca.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41, 90-214 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-53-63

Email:    kei@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

185 godzin dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia)

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

5 420 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agata Wieczorek

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis lub poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– 2 fotografie (format 3,5×4,5 cm)
– opłata za studia

Rekrutacja trwa do 15 września br.

Ze względu na charakter studiów nie przewiduje się egzaminów wstępnych ani rozmów kwalifikacyjnych.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Instytut Ekonomii
Katedra Ekonomii Instytucjonalnej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 41
90-214 Łódź
pokój nr A 421
tel. 42 635-51-64
e-mail: kei@uni.lodz.pl

 

Zajęcia prowadzone są w systemie niestacjonarnym, w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych.


Kierownik studiów: mgr Agata Wieczorek