Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w szczególności w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacja.

                                                                                                                                                                Studia organizowane są we współpracy z firmą ATHENA Property Management sp. z o.o.
Patronem merytorycznym studiów podyplomowych została prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku zainteresowani problematyką związaną z zarządzaniem nieruchomościami. Od kandydatów oczekujemy otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  42 635-62-57

E-mail:marta.jasinska@uni.lodz.pl

pokój 114

 

Czas trwania

2 semestry

161 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

18

Koszty
uczestnictwa

5200 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (możliwość wypełnienia i wysłania go elektronicznie),
– skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie finansował koszty studiów.

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.


Kierownik studiów: dr Joanna Piorunowska-Kokoszko