Property Manager – zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom profesjonalnej wiedzy w szczególności w zakresie innowacyjnego zarządzania nieruchomościami oraz ich komercjalizacja.

                                                                                                                                                                Studia organizowane są we współpracy z firmą ATHENA Property Management sp. z o.o.
Patronem merytorycznym studiów podyplomowych została prestiżowa organizacja o zasięgu globalnym (PACFM) Polish Academy of Certification in Facility Management.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych dowolnego kierunku zainteresowani problematyką związaną z zarządzaniem nieruchomościami. Od kandydatów oczekujemy otwartości na innowacyjność, potrzeby rozwijania kompetencji zawodowych oraz chęci rozwoju i kreatywności.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  42 635-62-57

E-mail:marta.jasinska@uni.lodz.pl

pokój 114

 

Czas trwania

2 semestry

161 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

18

Koszty
uczestnictwa

5200 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– wypełniony formularz zgłoszeniowy (możliwość wypełnienia i wysłania go elektronicznie),
– skierowanie z zakładu pracy, jeśli będzie finansował koszty studiów.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy oraz terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pokój 114
tel. 42 635-62-57

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy: http://zgloszenia.wz.uni.lodz.pl/property-manager-zarzadzanie-nieruchomosciami-komercyjnymi-formularz-zgloszeniowy/

Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00.


Kierownik studiów: dr Joanna Piorunowska-Kokoszko