Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu – chemia

Wydział Chemii

Tematyka

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych działów chemii ogólnej i nieorganicznej oraz organicznej, pozwalające na odpowiednie przygotowanie merytoryczne do prowadzenia lekcji chemii.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 nie będzie prowadzona.

 

Program studiów:

I semestr

Zajęcia merytoryczne przygotowujące do nauczania kolejnego przedmiotu:

 1. Chemia ogólna
 2. Chemia nieorganiczna
 3. Chemia organiczna
 4. Chemia w praktyce – chemia kosmetyczna
 5. Ochrona w praktyce – chemia środowiska

Zajęcia z dydaktyki chemii:

 1. Dydaktyka chemii
 2. Praktyki pedagogiczne z chemii w szkole podstawowej

Semestr II

Zajęcia merytoryczne przygotowujące do nauczania kolejnego przedmiotu:

 1. Chemia ogólna
 2. Chemia nieorganiczna
 3. Chemia organiczna
 4. Chemia w praktyce – chemia kosmetyczna
 5. Praca merytoryczna z uczniem zdolnym

Zajęcia z dydaktyki chemii:

 1. Dydaktyka chemii
 2. Praktyki pedagogiczne z chemii w szkole ponadpodstawowej

Na studiach podyplomowych przewiduje się obowiązkowe praktyki zawodowe w wymiarze 60 godzin. Praktyki odbywać się będą w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela.

Kandydaci

W studiach podyplomowych mogą uczestniczyć osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych: pierwszego lub drugiego stopnia, którzy w toku studiów wyższych realizowali treści kształcenia z dziedziny nauk chemicznych i biologicznych. Ponadto kandydaci muszą posiadać przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu

 

Podstawą wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie wymaganych dokumentów. Liczba miejsc jest ograniczona i kolejność zgłoszeń decyduje o zakwalifikowaniu kandydata.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Dziekanat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

e-mail: anna.stasiewicz@chemia.uni.lodz.pl

tel. 42 635-57-87

Czas trwania

2 semestry

Koszty
uczestnictwa

4000 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (do pobrania)
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis)
 • zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym
 • kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

Dokumenty można składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Dziekanat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Tamka 12

91-403 Łódź

z dopiskiem „studia podyplomowe – chemia”


Kierownik studiów: dr Anna Wypych-Stasiewicz