Przygotowanie i wdrażanie programów rewitalizacji

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom unikatowej, interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej rewitalizacji oraz praktyczne przygotowanie do realizacji i koordynowania
przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Zajęcia prowadzone są w ramach następujących modułów:
I – Podstawy wiedzy o mieście
II – Społeczeństwo
III- Przestrzeń i mieszkalnictwo
IV – Zarządzanie projektem rewitalizacji
V – Gospodarka
VI – Realizacja projektu

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 39, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-44

Fax: (48 42) 3,5-53-04

Email:    kpips@uni.lodz.pl

WWW: www.kpips.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

280 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3600 zł

Osoba do kontaktu

dr Justyna Przywojska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy
– karta zgłoszenia oraz zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia
– dowód wpłaty za studia na wskazane konto wraz z informacją o płatniku faktury (firma, osoba fizyczna)

 

Termin składania dokumentów do dnia 31 października br.

Dokumenty należy składać do Sekretariatu Studiów:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Katedra Pracy i Polityki Społecznej
ul. Rewolucji 1905 r. nr 39
90-214 Łódź
tel. 42 635-52-44
faf 452 635-53-04
e-mail:kpips@uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav


Kierownik studiów: dr Justyna Przywojska