Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Celem studiów  jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów:

. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
2. Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
3. Kompetencje osobiste w zarządzaniu
4. Psychologia pracy z elementami ergonomii
5. Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.

Pobierz program Studiów Podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu

Dodatkowe informacje: www.psych.uni.lodz.pl

Kandydaci

Studia skierowane są do osób: prowadzących własną działalność biznesową, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym zarządzaniem sobą i innymi w działalności zawodowej.

Słuchaczami studiów podyplomowych Psychologia w zarządzaniu mogą być absolwenci studiów   licencjackich lub magisterskich.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie (piątek od godz. 16.00; sobota 8.30 – 18.30).

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:  ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon:     (48 42) 665 55 80, 665 55 81
Fax:     (48 42) 665 55 83
E-mail:     psychologia@uni.lodz.pl
WWW:     www.psych.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 224 godziny dydaktyczne

224 godziny dydaktyczne (zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie: piątek od godz. 16.00, sobota 8.30 - 18.30)

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

5 800 zł, możliwość wnoszenia opłat semestralnie

Osoba do kontaktu

Ewa Mazur, Olga Niewdach

Inne informacje

Termin zgłoszeń: do 30 września br.  (Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2019 – druga połowa miesiąca). 

Potrzebne dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/,
– podanie (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/,
– zobowiązanie do wniesienia opłaty (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/

 

 


Kierownik studiów: dr Katarzyna Biegańska