Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów:

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
2. Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
3. Kompetencje osobiste w zarządzaniu
4. Psychologia pracy z elementami ergonomii
5. Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.

Kandydaci

Studia podyplomowe są skierowane do osób: prowadzących własną działalność biznesową, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym zarządzaniem sobą i innymi w działalności zawodowej.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Dane teleadresowe

Adres:  ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon:     (48 42) 665 55 80, 665 55 81
Fax:     (48 42) 665 55 83
E-mail:     psychologia@uni.lodz.pl
WWW:     www.psych.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

220 godzin dydaktycznych (zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie: piątek od godz. 16.00, sobota 8.30 - 18.30)

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

4 500 zł, możliwość wnoszenia opłat semestralnie

Osoba do kontaktu

Ewa Mazur

Inne informacje

Termin zgłoszeń: do 23 września 2016 r.

Potrzebne dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl),
– podanie (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl),
– 1 zdjęcie (legitymacyjne),
– zobowiązanie do wniesienia opłaty (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl)

 

Dodatkowe informacje: http://www.wnow.uni.lodz.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=147


Kierownik studiów: dr Katarzyna Biegańska