Psychologia w zarządzaniu

Wydział Nauk o Wychowaniu

Tematyka

Celem studiów jest dostarczenie i wzbogacenie wiedzy, kształtowanie i doskonalenie umiejętności z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych.

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół kluczowych obszarów

1. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – teoria i praktyka
2. Społeczne aspekty funkcjonowania grupy pracowniczej
3. Kompetencje osobiste w zarządzaniu
4. Psychologia pracy z elementami ergonomii
5. Psychologia negocjacji, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie zmianą.

 

Dodatkowe informacje: Psychologia w Zarządzaniu | Instytut Psychologii (lodz.pl)

Kandydaci

Studia są skierowane do osób: prowadzących własną działalność biznesową, pełniących funkcje kierownicze, pracujących w działach personalnych oraz wszystkich zainteresowanych skutecznym zarządzaniem sobą i innymi w działalności zawodowej.

Uczestnikami Studium mogą być absolwenci studiów wyższych licencjackich lub magisterskich.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Dane teleadresowe studium:

Instytut Psychologii UŁ

ul. Smugowa 10/12, 91-433 Łódź
Telefon: 42 665 55 80 lub 81
Fax: 42 665 55 83
Email: psychologia@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 224 godziny dydaktyczne

224 godziny dydaktyczne (zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tygodnie: piątek od godz. 16.00, sobota 8.30 - 18.30)

Ilość miejsc

15

Koszty
uczestnictwa

5 800 zł, możliwość wnoszenia opłat semestralnie

Osoba do kontaktu

Ewa Mazur, Olga Niewdach

Inne informacje

Potrzebne dokumenty:

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– kwestionariusz osobowy (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/,
– podanie (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/,
– zobowiązanie do wniesienia opłaty (plik do pobrania – www.psych.uni.lodz.pl/

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji dostępne pod linkiem:

Psychologia w Zarządzaniu | Instytut Psychologii (lodz.pl)

 


Kierownik studiów: dr Katarzyna Biegańska