Public Relations

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia podyplomowe mają na celu uzupełnienie wykształcenia osób chcących rozszerzyć swoje umiejętności związane z pracą w zakresie działań Public Relations bądź osób,
które takie działania pragną rozpocząć. Wiedza oferowana w ramach kształcenia odnosi się do praktycznych sytuacji i wymagań występujących w roli menedżera PR oraz innych menedżerów w których pracy niezbędne są umiejętności stosowania różnych instrumentów komunikowania i Public Relations (sytuacja działania na poziomie firmy pomiędzy firmą a otoczeniem). Słuchaczom Studium dostarczone zostaną narzędzia do przyszłej (obecnej) pracy: zasady konstrukcji strategii, techniki tworzenia pozytywnego wizerunku i tożsamości firmy oraz komunikacyjne techniki neutralizujące negatywnych wydarzeń na reputację firmy. Słuchacze studiów podyplomowych opanują także sposoby tworzenia wizerunku wewnątrz firmy poprzez efektywną komunikację z pracownikami i odpowiedzialną politykę informacyjną.

Program studiów podyplomowych

Semestr I

1. Kształtowanie wizerunku firmy i tożsamości organizacyjnej – instrumenty PR
2. Podstawowe pojęcia i historia PR
3. Retoryka
4. Etyka w PR
5. Trening integracyjny
6. Komunikacja społeczna
7. Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
8. Sponsoring
9. Podstawy reklamy
10. Pisanie i redagowanie tekstów w PR
11. Budowanie wizerunku firmy. Konferencje prasowe
12. Savoir vivre
13. Prawo prasowe
14. Budowanie pozytywnych relacji z mediami

Semestr II

1. Metody i techniki badania przebiegu procesów komunikowania i PR
2. Podstawy marketingu
3. Monitorowanie mediów
4. PR kryzysowy
5. PR w internecie
6. Lobbing
7. Praca z kamerą. Prezentacja siebie
8. Warsztaty w telewizji
9. Warsztaty w radio
10. Internal PR
11. Trening negocjacji
12. Działalność agencji PR
13. Radzenie sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Dodatkowe informacje:  http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905r. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-63

Fax: (48 42) 635 53 09

Email: socprzem@uni.lodz.pl

WWW: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/portal/index.php?op=page&id=107

Czas trwania

2 semestry

225 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

32

Koszty
uczestnictwa

4800 zł

Osoba do kontaktu

dr Beata Pawłowska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie o przyjęcie
– wypełniony kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie http://www.eksoc.uni.lodz.pl)
– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej
– 2 fotografie

Dokumenty należy składać do 31 października br.

w sekretariacie Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania w pok. 230 A-90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 39


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki