Rachunkowość i zarządzanie finansowe

Wydział Zarządzania

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej, która daje uczestnikom możliwość samodzielnego lub zespołowego prowadzenia rachunkowości,
w tym sporządzania sprawozdań finansowych według regulacji polskich lub Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Przyswojona wiedza na Studium daje podstawy do racjonalnego podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych. Stąd, zajęcia obejmują m.in. wykłady i ćwiczenia praktyczne z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansowego, prawa gospodarczego i prawa podatkowego. Kluczowe przedmioty zawodowe uzupełnione są innymi o równie ważnej i ciekawej tematyce gospodarczej i księgowej.

Dodatkowe informacje: http://www.zarzadzanie.uni.lodz.pl/tabid/1533/Default.aspx

Kandydaci

Osoby posiadające ukończone studia wyższe (magisterskie lub licencjackie) wszystkich kierunków, zainteresowane działalnością gospodarczą i finansową przedsiębiorstw i innych instytucji. Osoby bez przygotowania ekonomicznego mają szansę na poznanie tajników wiedzy z zakresu zarządzania i finansów.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 62 57

Fax:       (48 42) 635 53 10

E-mail:    krpodyplomowe@uni.lodz.pl

WWW: www.rachunkowosc.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

300 godzin zajęć

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

5 800,00 zł (+ opłata za świadectwo 30 zł)

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Miejsce składania dokumentów:
Wydział Zarządzania UŁ
Katedra Rachunkowości
Sekretariat studiów podyplomowych
ul. Matejki 22/26, p. 142
90-237 Łódź
tel. (42) 635-62-57
e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl
czynne: poniedziałek – piątek w godz. 9.  – 15.00

Termin rekrutacji:  do 30 września br.

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– dwa zdjęcia,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Niezbędne formularze, w tym Formularz zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych, dostępne są pod adresem internetowym:
http://www.rachunkowosc.uni.lodz.pl/zarzadzaniefinansowe/organizacja

Zajęcia odbywają się w systemie zjazdowym, zasadniczo trzy razy w miesiącu: 4 godziny w piątki (16.00-19.15) i 8 godzin w soboty (8.00-16.00)


Kierownik studiów: dr hab. Radosław Ignatowski