Rachunkowość zarządcza / controlling

Wydział Zarządzania

Tematyka

Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce; wprowadzenie ich w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności
dotyczący kalkulacji i rozliczania kosztów, przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi; wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i dochodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności podmiotów gospodarczych; przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw; nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego; nauczanie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje: http://controlling.org.pl

Kandydaci

Studia podyplomowe oferują nowoczesny i unikalny program, adresowany głównie do dyrektorów generalnych i finansowych, członków zarządu, głównych księgowych, analityków finansowo-księgowych oraz do wszystkich osób zawodowo zajmujących się problemami analizy kosztów, budżetowania, kontroli kosztów i przychodów jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i contollingu.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635 62 57

Fax:       (48 42) 635 53 10

E-mail:    krpodyplomowe@uni.lodz.pl

WWW: controlling.org.pl 

Czas trwania

2 semestry

Marta Jasińska

Ilość miejsc

max. 140

Koszty
uczestnictwa

5.900 zł brutto +opłata za świadectwo 30 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Miejsce składania dokumentów:
Wydział zarządzania UŁ
Katedra Rachunkowości
Sekretariat studiów podyplomowych
ul. Matejki 22/26, p. 124
90-237 Łódź
tel. (42) 635-62-57
e-mail: krpodyplomowe@uni.lodz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – czwartek: godz. 8.00 – 15.00

piątek: godz. 10.00 – 17.00

Dwie wybrane soboty zjazdowe w miesiącu: godz. 8.00 – 12.00

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja trwa do 30 września br.

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– dwa zdjęcia,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; rozpoczynają się w semestrze zimowym (w październiku) i trwają do czerwca. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu, w weekendy.


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel