Rachunkowość zarządcza / controlling

Wydział Zarządzania

Tematyka

Zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce; wprowadzenie ich w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności
dotyczący kalkulacji i rozliczania kosztów, przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi; wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i dochodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności podmiotów gospodarczych; przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw; nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania, przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego; nauczanie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.

Dodatkowe informacje: http://controlling.org.pl

Kandydaci

Studia podyplomowe oferują nowoczesny i unikalny program, adresowany głównie do dyrektorów generalnych i finansowych, członków zarządu, głównych księgowych, analityków finansowo-księgowych oraz do wszystkich osób zawodowo zajmujących się problemami analizy kosztów, budżetowania, kontroli kosztów i przychodów jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i contollingu.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

 

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57, (48 42) 635-50-51

E-mail:   marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

www.controlling.org.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

max. 140

Koszty
uczestnictwa

5900 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

Rejestracja elektroniczna na studia trwa od 23 czerwca do 30 września 2021 r. Dokumenty rekrutacyjne można dostarczyć do 30 września b.r. osobiście po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu terminu spotkania z sekretariatem studiów, pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „sekretariat studiów podyplomowych p. 114” w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Wydziału Zarządzania UŁ (dostępna całą dobę) lub przesyłać tradycyjną pocztą na adres:

Sekretariat studiów podyplomowych
Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź, p. 114

Uwaga: Warunkiem przyjęcia dokumentów jest przejście przez Kandydata wszystkich etapów rejestracji elektronicznej.

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry; rozpoczynają się w semestrze zimowym (w październiku) i trwają do czerwca. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu, w weekendy.


Kierownik studiów: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel