Regulacje i polityka energetyczna

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności podniesienie kwalifikacji uczestników w zakresie prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii oraz promowania najnowszych rozwiązań prawnych na poziomie unijnym i krajowym.

Szczegółowe informacje: 

https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/regulacje-i-polityka-energetyczna

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Studia adresowane są w szczególności do osób zajmujących się zawodowo problematyką energetyczną zwłaszcza do pracowników spółek energetycznych, pracowników administracji publicznej.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • podanie o przyjęcie
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

Dokumenty należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Studiów, ul. Kopcińskiego 8/12, pokój 3.13, budynek A, III piętro do 10 października 2018 r.

Dane teleadresowe

Sekretariat Studiów:

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

tel. 42 635-40-38; 692-797-838

e-mail: aczernek@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry, 198 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

4400 zł

Osoba do kontaktu

mgr Agnieszka Czernek

Inne informacje


Kierownik studiów: prof. Maria Królikowska-Olczak