Wycena nieruchomości

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych Wycena nieruchomości jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wyceny nieruchomości. Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego. Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, (Dz. U. 2014 poz. 826).

Program obejmuje m.in. regulacje prawne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ekonomiczne i prawne zasady wyceny nieruchomości, podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej, funkcjonowania rynku nieruchomości, elementy wiedzy technicznej, leśnictwa, rolnictwa, teoretyczne i praktyczne zasady wyceny nieruchomości.

Minimum programowe: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/826/1

Dodatkowe informacje:

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

 

Kandydaci

Studia podyplomowe Wycena nieruchomości kierowane są do osób, które chcą zajmować się profesjonalnie wyceną nieruchomości (kandydaci na rzeczoznawców majątkowych), którzy w obszarze zawodowym powinni znać zasady wyceny nieruchomości, współpracują z rzeczoznawcami (np. pracownicy sektora bankowego i ubezpieczeniowego), interesują się problematyką wartości nieruchomości (są właścicielami nieruchomości, chcą inwestować, są deweloperami), do zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szacowania nieruchomości.

Ścieżkę dojścia do zawodu oraz prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, 1997 Nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami (art. 177 oraz 191.1-193.4).

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci studiów wyższych, po ukończeniu co najmniej pierwszego stopnia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny oraz odbycie praktyk dyplomowych (mając dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Kontakt:
Elżbieta Hryniewicz
e-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl
tel: 42 635-51-90

 

 

Czas trwania

2 semestry

286 godzin

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

4600 zł

Osoba do kontaktu

Elżbieta Hryniewicz

Inne informacje

Rekrutacja

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem:

Nowy artykuł – Studia podyplomowe – Kierunki studiów 2022/2023 – Oferta kształcenia

 

Jeżeli Ustawodawca określi, że nie ma warunków do prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym wykładowcy są przygotowani do prowadzenia zajęć w trybie online.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Sekretariat studiów podyplomowych: Wycena nieruchomości
ul. POW 3/5
90-255 Łódź,
pok. B 303/D 113


Kierownik studiów: prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak