Rynek nieruchomości – wycena

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Program studiów podyplomowych przygotowuje do przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego.
Spełnia wymogi minimum programowego dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, ( Dz.U. 2014 poz. 826).

Program obejmuje m.in. regulacje prawne w zakresie gospodarowania nieruchomościami, ekonomiczne i prawne zasady wyceny nieruchomości, podstawy funkcjonowania gospodarki rynkowej, funkcjonowania rynku nieruchomości, elementy wiedzy technicznej, leśnictwa, rolnictwa, teoretyczne i praktyczne zasady wyceny nieruchomości.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/826/1

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego jest ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny oraz odbycie praktyk (mając dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Dane teleadresowe

Adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, pok. B 303/ D 113

Telefon:  42 635-51-90; 575-511-813

E-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

http://www.kin.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Czas trwania

2 semestry

286 godzin

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

4600 zł

Osoba do kontaktu

Elżbieta Hryniewicz

Inne informacje

Rekrutacja trwa do 30 września br.

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 1 fotografia formatu legitymacyjnego,
– ksero dowodu osobistego,
– pozostałe dokumenty  (tj. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych) dostępne są na stronie Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ, w zakładce STUDIA PODYPLOMOWE: http://www.kin.uni.lodz.pl

 

Dzięki projektowi „Strefa RozwoYou” realizowanemu przez HRP GROUP oraz Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego istnieje możliwość dofinansowania do 80% wartości studiów podyplomowych znajdujących się w Bazie Usług Rozwojowych. Konkurs ten skierowany jest do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego. Więcej informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania uzyskacie Państwo w Sekretariacie Studiów Podyplomowych tel. 575-511-813 oraz u operatorów.

Rekrutacja on-line:

Rynek Nieruchomości- Wycena:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMZbdpIBkr9xIEu_nxuPfButSVCfdGgfFy88Zr8g1IjlFB1w/viewform?c=0&w=1

Dokumenty należy przesłać na adres:
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Sekretariat studiów podyplomowych: Rynek nieruchomości – wycena
ul. POW 3/5
90-255 Łódź,
pok. B 303/D 113

Kontakt:
Elżbieta Hryniewicz
e-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl
tel: 575-511-813

tel: 42 635-51-90

Dodatkowe informacje: http://www.kin.uni.lodz.pl

Zajęcia odbywają się co dwa lub trzy tygodnie w piątki (godz. 16.00-20.15), soboty i niedziele (godz. 9.00-16.00)


Kierownik studiów: prof. zw dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak