Skuteczny kierownik sektora publicznego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych kadry kierowniczej organizacji sektora publicznego, niezbędnych do sprawnej i efektywnej pracy na stanowiskach kierowniczych w tychże organizacjach.

 

Szczegółowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia zainteresowani podniesieniem poziomu swoich kompetencji zawodowych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Dane teleadresowe

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

pok. A 230

tel. 42 635-52-63

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Alicja Sobolewska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy;
  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie dokonania płatności.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

 

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Socjologii

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

pok. A 230

tel. 42 635-52-63

e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

 

 


Kierownik studiów: dr hab. Beata Pawłowska