Skuteczny pracownik sektora publicznego

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przekazanie profesjonalnej i praktycznej wiedzy i umiejętności, które podniosą poziom kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w organizacji sektora publicznego, niezbędnych do sprawnej i efektywnej pracy na stanowiskach pracy specyficznych dla tego sektora.

 

Szczegółowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia zainteresowani rozwojem i podniesieniem poziomu swoich kompetencji zawodowych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

 

Dane teleadresowe

Sekretariat Katedry Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1095 r. nr 39

pok. T 208

tel. 42 635-52-44

e-mail: kpips@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

180 godzin dydaktycznych

Ilość miejsc

30

Koszty
uczestnictwa

3000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Monika Wolska-Bryl

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • podanie skierowane do dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ;
  • kwestionariusz osobowy;
  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • potwierdzenie dokonania płatności.

 

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Miejsce składania dokumentów:

Katedra Pracy i Polityki Społecznej w Instytucie Ekonomik Stosowanych i Informatyki

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1095 r. nr 39

pok. T 208

tel. 42 635-52-44

e-mail:kpips@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Piotr Oleksiak