Socjologia stosowana w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Głównym celem studiów podyplomowych jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz przećwiczenie wiedzy szczegółowej w trakcie ćwiczeń.
Zajęcia obejmują w sumie ponad 200 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Program zajęć koncentruje się na zagadnieniach związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem zasobami ludzkimi. Słuchacze zapoznają się z głównymi funkcjami wydziałów zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach oraz głównymi technikami zarządzania zasobami ludzkimi. Słuchacze otrzymają materiały do ćwiczeń, z pomocą których będą mogli samodzielnie tworzyć narzędzia, przydatne w swojej dalszej pracy. Pod koniec studiów słuchacze powinni rozumieć pojęcia i procedury stosowane w zakresie prognozowania i planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji pracowników, ocen pracowniczych, szkoleń pracowników etc. Powinni umieć także zastosować w praktyce pewne techniki i procedury zarządzania potencjałem społecznym.

Zakres tematyczny:
– Metody i techniki badania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie
– Konflikty w pracy i techniki ich rozwiązywania
– Trening negocjacyjny
– Public Relations w komunikacji z pracownikami firmy
– Socjologia organizacji – kierowanie i zarządzanie organizacjami
– Socjologia pracy zespołowej
– Rekrutacja i selekcja pracowników
– Przygotowanie i wdrożenie strategii personalnej
– Planowanie i analiza efektywności szkoleń pracowniczych
– Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej
– Systemy oceny pracowników
– Motywowanie pracowników – uwarunkowania psychospołeczne
– Prawo pracy
– Coaching i mentoring pracowniczy
– Współpraca z agencjami doradztwa personalnego
– ZZL w praktyce

Kierownikiem studiów podyplomowych jest socjolog – prof. dr hab. Krzysztof Konecki, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Autor pierwszej w Polsce książki zajmującej się analizą pracy headhunterów, badacz kultury organizacji, autor programu studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi, współautor programu specjalizacji Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Socjologia.
Wykładowcy to pracownicy akademiccy, a w większości praktycy, pracownicy działów personalnych, konsultanci firm doradztwa personalnego oraz trenerzy.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie:
http://www.soc-org.edu.pl/PL/main/studium_ZZL.php

Kandydaci

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą zostać absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Wskazane jest doświadczenie zawodowe.

Dane teleadresowe

Adres: Rewolucji 1905 R. 41/43, 90-214 Łódź

Telefon: (48 42) 635-52-63

Fax:  (48 42) 635 53 09 (z dopiskiem dla „KSOiZ”)

Email:    socprzem@uni.lodz.pl

WWW: www.eksoc.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

ponad 200 godzin

Ilość miejsc

30

o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Koszty
uczestnictwa

4 600 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kwestionariusz osobowy (dostępny na stronie http://www.eksoc.uni.lodz.pl)
– 2 zdjęcia (format 3,5×4,5 cm)

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe:
http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Miejsce składania dokumentów:
Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Uniwersytet Łódzki
90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43.
telefon: 42 635-52-63
fax: 42 635-53-09 (z dopiskiem dla „KSOiZ”)
e-mail: socprzem@uni.lodz.pl

Rekrutacja trwa do 26 września br.

Zajęcia odbywają się zwykle co dwa tygodnie w soboty i niedziele (9.00-17.00).


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki