Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii dla sędziów

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród sędziów i asesorów sądowych, orzekających w wydziałach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Szczegółowe informacje:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria

 

Kandydaci

Słuchaczami studiów mogą zostać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych, które zostały wskazane przez Krajową Szkołę Sadownictwa i Prokuratury (podmiot zamawiający usługę edukacyjną).

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych dla kandydata i słuchacza studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Uniwersytet Łódzki

Wydział Prawa i Administracji

ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź

Szczegółowe informacje:

https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

100

Koszty
uczestnictwa

3530 zł (3030 zł wpłaca KSSiP oraz 500 zł wpłaca słuchacz)

Osoba do kontaktu

mgr Marcin Ścisło, mgr Marta Staniszewska

Inne informacje


Kierownik studiów: dr Zbigniew Wardak