Systemy zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000. Specjalizacja: Menedżer Jakości

Wydział Zarządzania

Tematyka

Zapoznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie jakością w firmie z metodyką wdrażania systemów zarządzania jakością, systemów zintegrowanych
(zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy), systemów sektorowych. Uzyskanie przez absolwentów studiów podyplomowych formalnych kwalifikacji menedżerskich i audytorskich (audytora wewnętrznego).

Zakres kształcenia obejmuje najnowsze spektrum zagadnień tematycznych związanych z zarządzaniem jakością obowiązujących jako standardy w Unii Europejskiej. Systemy zarządzania jakością (ISO 9001:2000), środowiskiem (ISO 14001:2004, EMAS II) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (OHSAS/PN-N 18001:2004) w aspekcie TQM (teoria, wdrażanie, aspekty praktyczne); Systemy sektorowe (HACCP/ISO 22000, GMP, GHP, AQAP, ISO/IEC 17025); Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (BS 7799/ISO 17799).

Po zakończeniu studium, zdaniu egzaminów i złożeniu pracy dyplomowej, słuchacz otrzymuje: świadectwo (z godłem państwowym) Uniwersytetu Łódzkiego ukończenia Podyplomowego Studium „Systemy Zarządzania Jakością wg Norm ISO Serii 9000:2000”. Słuchacze będą mieli możliwość przystąpienia do egzaminów organizowanych wspólnie z Lloyd’s Register Quality Assurance „Menedżera jakości”; „Audytor Wewnętrzny” (kurs rejestrowany w IRCA), „Menedżer systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”, „Menedżer systemu zarządzania środowiskowego”.

Osobom, które pozytywnie zdadzą egzamin zostanie wystawione świadectwo (certyfikat) przez Lloyds Register Quality Assurance.

Dodatkowe informacje:http://wz2.uni.lodz.pl/kzj/

Kandydaci

Osoby posiadające studia wyższe: techniczne, ekonomiczne lub humanistyczne.

Dane teleadresowe

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

pok. 124

Telefon:  (48 42) 635 52 15

E-mail: logistykawz@uni.lodz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – czwartek: godz. 8.00 – 15.00

piątek: godz. 10.00 – 17.00

Dwie wybrane soboty zjazdowe w miesiącu: godz. 8.00 – 12.00

WWW: http://wz2.uni.lodz.pl/kzj/

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

min. 15

Koszty
uczestnictwa

5.500 zł + opłata za świadectwo 30 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

Wymagane dokumenty:
– dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis),
– wypełniony formularz zgłoszeniowy
– dwa zdjęcia,
– skierowanie z zakładu pracy, jeżeli będzie on finansował koszty studiów.

Studia trwają 2 semestry i rozpoczynają się w semestrze zimowym (w październiku). Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, sobota-niedziela.


Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Urbaniak