Szkoła prawa francuskiego – studia I stopnia

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego
zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.

Kandydaci

Osoby legitymujące się dyplomem magisterskim z zakresu prawa lub administracji oraz znajomością jęz. francuskiego; studenci IV i V roku uniwersyteckich studiów prawniczych i administracyjnych; ew. studenci III roku ze średnią ocen powyżej 4,5 oraz znający jęz. francuski, w szczególności kierunków filologicznych.

Dane teleadresowe

Adres:     Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak – Szafnicka: (42) 635 46 19 ; (42) 635 40 47
Fax:     (48 42)
Email:     MPSzafnicka@wpia.uni.lodz.pl
WWW:     www.spf.uni.lodz.pl………….www.univ-tours.fr…………….www.droit.univ-tours.fr

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

2 500 zł

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Założenia ogólne

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły studia zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego.

Studia, pod nazwą Szkoła Prawa Francuskiego, funkcjonują w Łodzi, w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji i trwają 1 rok akademicki (odpowiednik dwóch semestrów).

Obejmują naukę podstawowych przedmiotów francuskiego prawa publicznego i prywatnego, oraz część poświęconą prawu Unii Europejskiej, z naciskiem na jego zastosowanie we Francji.

Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu, od października do maja, w drugiej połowie tygodnia.

Znaczenie Dyplomu

Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom Uniwersytetu w Tours oraz dyplom studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplom Uniwersytetu w Tours, potwierdzając specjalizację studenta w dziedzinach prawa francuskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, pozwala na kontynuowanie w normalnym toku francuskich studiów prawniczych, po ukończeniu których student otrzymuje francuski dyplom państwowy.

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki przyjęcia na studia zgodnie z francuskimi procedurami akademickimi, studenci którzy otrzymali dyplom ukończenia polskich studiów (dyplom magisterski) oraz Dyplom Prawa Francuskiego mogą kandydować na drugi rok studiów prawniczych na poziomie Master Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours.

Wykładowcy Wydziału Prawa w Tours udzielają absolwentom pomocy w uzyskaniu stażu zawodowego we Francji i środków na jego finansowanie.

Pliki do pobrania:


Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka