Szkoła prawa francuskiego

Wydział Prawa i Administracji

Tematyka

Program obejmuje prezentację poszczególnych gałęzi prawa francuskiego zarówno w zakresie prawa publicznego, jak i prywatnego: prawa administracyjnego wraz z postępowaniem sądowo-administracyjnym, prawa cywilnego, handlowego, karnego gospodarczego, konstytucyjnego, prawa pracy, finansów publicznych oraz prawa samorządu terytorialnego. Program obejmuje także prawo wspólnotowe, zwłaszcza w zakresie jego wpływu na prawo francuskie.

Kandydaci

Osoby legitymujące się dyplomem magisterskim z zakresu prawa lub administracji oraz znajomością jęz. francuskiego; studenci IV i V roku  studiów na kierunku Prawo oraz studenci studiów II stopnia na kierunku Administracja; ew. studenci III roku ze średnią ocen powyżej 4,5 oraz znający jęz. francuski, w szczególności kierunków filologicznych. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Szkoła prawa francuskiego jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres:     ul. Kopcińskiego 8/12, 90-232 Łódź
Telefon:     Prof. zw. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka: (42) 635 46 19 ; (42) 635 40 47
E-mail:     mpszafnicka@wpia.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

25

Koszty
uczestnictwa

2 500 zł + 370 euro

Osoba do kontaktu

Dane w trakcie aktualizacji

Inne informacje

Założenia ogólne

W ramach rozszerzenia Unii Europejskiej, aby przyczynić się do kształtowania prawników francuskojęzycznych na wysokim poziomie, Wydziały Prawa Uniwersytetów w Tours oraz w Łodzi utworzyły studia zakończone uzyskaniem Dyplomu Prawa Francuskiego.

Studia, pod nazwą Szkoła Prawa Francuskiego, funkcjonują w Łodzi, w pomieszczeniach Wydziału Prawa i Administracji i trwają 1 rok akademicki (odpowiednik dwóch semestrów).

Obejmują naukę podstawowych przedmiotów francuskiego prawa publicznego i prywatnego, oraz część poświęconą prawu Unii Europejskiej, z naciskiem na jego zastosowanie we Francji.

Wykłady odbywają się dwa razy w miesiącu, od października do maja, w drugiej połowie tygodnia.

Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom Uniwersytetu w Tours oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Dyplom Uniwersytetu w Tours, potwierdzając specjalizację studenta w dziedzinach prawa francuskiego oraz prawa Wspólnot Europejskich, pozwala na kontynuowanie w normalnym toku francuskich studiów prawniczych, po ukończeniu których student otrzymuje francuski dyplom państwowy.

Jeżeli są spełnione wszystkie warunki przyjęcia na studia zgodnie z francuskimi procedurami akademickimi, studenci którzy otrzymali dyplom ukończenia polskich studiów (dyplom magisterski) oraz Dyplom Prawa Francuskiego mogą kandydować na drugi rok studiów prawniczych na poziomie Master Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tours.

Wykładowcy Wydziału Prawa w Tours udzielają absolwentom pomocy w uzyskaniu stażu zawodowego we Francji i środków na jego finansowanie.

Pliki do pobrania:


Kierownik studiów: prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka