Tłumaczenia specjalistyczne

Wydział Filologiczny

Tematyka

Celem studiów podyplomowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do pracy w zawodzie tłumacza, zapewnienie podstawowych kompetencji
w zakresie prawoznawstwa i ekonomii, a także właściwości polskiego i angielskiego dyskursu prawnego i ekonomicznego na poziomie zaawansowanym.

Studia te umożliwią zdobycie doświadczenia w przekładzie i lokalizacji tekstów ogólnych i specjalistycznych w obrębie pary języków angielski – polski. Zajęcia w zaawansowanym stopniu przybliżą słuchaczom sposoby praktycznego zastosowania narzędzi komputerowych (CAT) w pracy tłumacza oraz formalnoprawne zasady wykonywania tłumaczenia przysięgłego.

Program studiów:
– Edycja i konwersja tekstu
– Przekładoznawstwo
– Warsztat pracy tłumacza specjalistycznego
– Język prawa
– Prawoznawstwo
– Język medycyny
– Tłumaczenie wspomagane komputerowo
– Język finansów i ekonomii
– Język polski dla tłumaczy specjalistycznych
– Przekład medyczny
– Tłumaczenia prawnicze
– Przekład naukowo-techniczny

Po ukończeniu studiów absolwent może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka angielskiego, nawiązać współpracę z biurem tłumaczy w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych z angielskiego i na angielski oraz korekty tłumaczeń, tworzyć napisy do filmów przy użyciu specjalistycznego oprogramowania bądź świadczyć usługi tłumaczenia konferencyjnego lub środowiskowego. Absolwent może także znaleźć pracę w sektorze biznesu w zakresie obsługi językowej firm.

Kandydaci

Absolwenci studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii angielskiej albo absolwenci studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w innym zakresie posiadający certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku braku certyfikatu będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna).

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
Telefon: (48 42) 665-52-33
e-mail: alaglowa@uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

Zajęcia odbywają się w formie ośmiu zjazdów w semestrze z elementami pracy zdalnej.

Ilość miejsc

20

Koszty
uczestnictwa

3.000 zł

Osoba do kontaktu

mgr Alicja Główczyńska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– kwestionariusz osobowy,
– odpis albo poświadczoną przez UŁ kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii angielskiej albo dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) w innym zakresie i certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie C1 (w przypadku braku certyfikatu – rozmowa kwalifikacyjna).

Rekrutacja trwa do 15 czerwca do 15 września br.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wydział Filologiczny UŁ
ul. Pomorska 171/173
90-236 Łódź
pokój nr 3.38
poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
Osoba do kontaktu ze słuchaczami:
mgr Alicja Główczyńska
tel. 42 665-52-33
e-mail: alaglowa@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Łukasz Bogucki