Uważność w edukacji. Rozwijanie kompetencji społecznych opartych na uważności u dzieci i młodzieży

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Celem studiów jest w szczególności przekazywanie profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zakresu Mindfulness, rozumianej jako kompetencja społeczna przyczyniająca się do optymalnego rozwoju potencjału człowieka, głównie z zakresu rozwoju umiejętności życiowych i postaw prozdrowotnych w obszarach zdrowia psychicznego i fizycznego.

Szczegółowe informacje: http://studiamindfulness.edu.pl

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Katedra Socjologii Organizacji i Zarządzania IS

ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź

telefon: 42 635-52-63, 508-098-116

e-mail: s.rogala.marciniak@gmail.com

http://studiamindfulness.edu.pl

 

Czas trwania

2 semestry, 206 godzin zajęć dydaktycznych

Ilość miejsc

min. 15

Koszty
uczestnictwa

6500 zł

Inne informacje

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • odpis albo poświadczona przez UŁ kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat Katedry Socjologii Organizacji i Zarządzania IS

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Uniwersytet Łódzki

90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43

pok. A 230

tel. 42 635-52-63

e-mail: socprzem@uni,lodz.pl


Kierownik studiów: prof. dr hab. Krzysztof Konecki