Zamówienia publiczne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Studia podyplomowe Zamówienia Publiczne na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ prowadzone są pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ich celem jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych zarówno w fazie przygotowania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, nie tylko od strony zamawiających, ale także wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych, słuchacze są także przygotowywani do zmian, które są planowane w systemie w najbliższym czasie, m.in do nowych rozwiązań dotyczących nabywania produktów ICT.

Program studiów przewiduje m. in.  warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych, w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej oraz dynamicznego systemu zakupów. W trakcie zajęć praktycznych każdy słuchacz ma możliwość przećwiczyć omawiane działania na komputerze. Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składającą się z pracowników akademickich, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców praktyków.

 

 

Dodatkowe informacje:

https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20202021/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

https://www.bip.uni.lodz.pl/inne/ochrona-danych-osobowych/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

pok. B 303 – Sekretariat Katedry Inwestycji i Nieruchomości

Telefon:  42 635-51-90, 42 635-51-83

e-mail:  elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

http://www.kin.uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20192020/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav

 

Czas trwania

2 semestry

200 godziny

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

3900 zł

Osoba do kontaktu

Elżbieta Hryniewicz

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu lub poświadczona przez Sekretariat Katedry kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– pozostałe dokumenty (tj. podanie o przyjęcie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych – dostępne są na stronie internetowej Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ – www.kin.uni.lodz.pl – zakładka Studia Podyplomowe

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/2020 została przedłużona do 31 października br.          

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia podyplomowe: https://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow-20192020/studia-podyplomowe/nowy-artykul/#nav


Kierownik studiów: dr hab. Magdalena Załęczna, prof. UŁ