Zamówienia publiczne

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Studia odbywają się pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

 

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania wszelkich czynności przewidzianych do zrealizowania zarówno w fazie przygotowania jak i prowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego, tak od strony zamawiających jak i wykonawców (oferentów). Program obejmuje problematykę wszystkich rynków zamówień publicznych, tzn. rynku dostaw, usług oraz robót budowlanych z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ostatnią ustawą nowelizacyjną oraz praktycznych konsekwencji tych zmian.

Tematyka studiów obejmuje wszystkie rozwiązania systemu zamówień publicznych, które w stanie prawnym po ostatniej nowelizacji ustawy, wynikają zarówno z ustawy P.z.p. jak i rozporządzeń wykonawczych oraz aktów prawnych funkcjonalnie związanych z tą ustawą.

Program studiów przewiduje m. in.  ośmiogodzinne warsztaty informatyczne, których celem jest zapoznanie słuchaczy z informatycznymi rozwiązaniami stosowanymi w systemie zamówień publicznych w tym z problematyką stosowania podpisu elektronicznego, aukcji i licytacji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów oraz przygotowanie do wejścia w życie pełnej elektronizacji systemu zamówień publicznych.
Zajęcia prowadzone będą przez starannie dobraną kadrę składająca się z pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, kadry kierowniczej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych wykładowców o szczególnie wysokich kwalifikacjach.

Dodatkowe informacje: http://www.eksoc.uni.lodz.pl/oferta-ksztalcenia/kierunki-studiow/studia-podyplomowe/#nav

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43, 90-214 Łódź

Telefon:  606 601 114

e-mail:  a.kaz@uni.lodz.pl lub realest@uni.lodz.pl

Dodatkowe  informacje: http://www.kin.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

224 godziny

Ilość miejsc

50

Koszty
uczestnictwa

4500 zł

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY:
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
– 2 fotografie formatu legitymacyjnego,
– ksero dowodu osobistego,
– pozostałe dokumenty (tj. podanie skierowane do Dziekana Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kwestionariusz osobowy, zobowiązanie do pokrycia kosztów udziału w studiach podyplomowych) dostępne są na stronie Katedry Inwestycji i Nieruchomości UŁ.

Rekrutacja trwa do 30 września br.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Katedra Inwestycji i Nieruchomości

Sekretariat studiów podyplomowych: Zamówienia publiczne

ul. Rewolucji 1905 r. nr 41/43
90-214 Łódź,
pok. C-11

Kontakt:

mgr Anna Kaźmierska tel. 606-601-114

e-mail:   realest@uni.lodz.pl

 

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele (godz. 9.00-16.00).

 


Kierownik studiów: dr hab. Andrzej Borowicz, prof. nadzw. UŁ