Zarządzanie apteką

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego w tym farmaceutów, właścicieli i pracowników aptek,
pracowników firm farmaceutycznych – dywizji sprzedażowych, przedstawicieli medycznych/farmaceutycznych/handlowych, Sales/Product Menedżerów, Area Sales Menedżerów, Field Force Menedżerów oraz osób aspirujących do pracy w sektorze farmaceutycznym.

Kształcenie opiera się na kompleksowym zapoznaniu uczestników studiów podyplomowych z problematyką zarządzania apteką i stworzeniu wysoko wykwalifikowanych menedżerów w branży farmaceutycznej.
W naszym programie szczególny nacisk kładziemy na osiąganie wysokich rezultatów w sprzedaży w aptekach otwartych oraz zastosowanie skutecznych technik marketingowych w zwiększaniu obrotów apteki.

Szczegółowe informacje:
http://wz2.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe-zarzadzanie-apteka

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia formalnych kryteriów uczestnictwa.

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon: (48 42) 635-49-57

Fax:  (48 42) 635-49-59

pok. 124

Godziny pracy:

poniedziałek – czwartek: godz. 8.00 – 15.00

piątek: godz. 10.00 – 17.00

Dwie wybrane soboty zjazdowe w miesiącu: godz. 8.00 – 12.00

Czas trwania

2 semestry

196 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

5900 zł

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
– formularz zgłoszeniowy;
– 1 zdjęcie (format legitymacyjny).

Rekrutacja w toku

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), I piętro, pok. 135, budynek Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. J. Matejki 22/26 w Łodzi.


Kierownik studiów: dr Maciej Malarski