Zarządzanie apteką

Wydział Zarządzania

Tematyka

Studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menedżerskiej sektora farmaceutycznego w tym farmaceutów, właścicieli i pracowników aptek,
pracowników firm farmaceutycznych – dywizji sprzedażowych, przedstawicieli medycznych/farmaceutycznych/handlowych, Sales/Product Menedżerów, Area Sales Menedżerów, Field Force Menedżerów oraz osób aspirujących do pracy w sektorze farmaceutycznym.

Kształcenie opiera się na kompleksowym zapoznaniu uczestników studiów podyplomowych z problematyką zarządzania apteką i stworzeniu wysoko wykwalifikowanych menedżerów w branży farmaceutycznej.
W naszym programie szczególny nacisk kładziemy na osiąganie wysokich rezultatów w sprzedaży w aptekach otwartych oraz zastosowanie skutecznych technik marketingowych w zwiększaniu obrotów apteki.

Szczegółowe informacje:
http://wz2.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe-zarzadzanie-apteka

 

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia formalnych kryteriów uczestnictwa.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

Telefon:  (48 42) 635-62-57, (48 42) 635-50-51

E-mail:   marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek: godz. 9.00 – 15.00

Czas trwania

2 semestry

196 godzin

Ilość miejsc

40

Koszty
uczestnictwa

5900 zł (+opłata za świadectwo 30 zł)

Osoba do kontaktu

Marta Jasińska, Aleksandra Lizińczyk

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY

  •  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  •  wypełniony formularz zgłoszeniowy,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  • 1 zdjęcie o formacie legitymacyjnych.

Rekrutacja w toku

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wydział Zarządzania UŁ

ul. Matejki 22/26

90-237 Łódź

pok. 114

tel. 42 635-62-57, 42 635-50-51

e-mail: marta.jasinska@uni.lodz.plaleksandra.lizinczyk@uni.lodz.pl


Kierownik studiów: dr Maciej Malarski