Zarządzanie kulturą

Wydział Filologiczny

Tematyka

Studia przygotowują do objęcia stanowiska menadżera odpowiedzialnego za kierowanie instytucją kultury lub projektem z zakresu wydarzeń społeczno-kulturalnych np. o charakterze widowiskowym.
Słuchacze nabywają kwalifikacje przydatne w administracji sektora kultury.
W okresie studiów uzyskują kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury, w zakresie rynku instytucji kultury, metod i technik zarządzania, organizacji pracy, motywowania i technik zarządzania zespołem, kosztorysowania i budżetowania, marketingu (w tym szczególnie promocji) przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, systemu prawnego związanego z zarządzaniem instytucją kultury, aktualnych tendencji w sferze kultury i sztuki, a także odmiennych metod pracy charakterystycznych dla różnych regionów świata. Absolwent poprzez różnorodne formy zaliczenia przedmiotów uzyskuje także kompetencje interpersonalne i komunikacyjne.
Umiejętności te spełniają standardy europejskie oraz umożliwiają działanie w wymiarze międzynarodowym.

Szczegółowe informacje oraz program jest dostępny na stronie
http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl lub tel. 42 66-55-133 lub
email: kprykows@uni.lodz.pl

Dodatkowe informacje: http://www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl/dla-kandydatow-mainmenu-249/podyplomowe-studium-zarz%C4%85dzanie-kultur%C4%85

Kandydaci

Absolwenci studiów dowolnego kierunku, co najmniej pierwszego stopnia.

 

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/klauzule-informacyjne

Dane teleadresowe

Adres: ul. Pomorska 171/173, 91-404 Łódź
Telefon: (48 42) 66 55 133
Fax: (48 42) 66 55 132
E-mail: zarzadzanie.kultura@uni.lodz.pl
WWW: www.kulturoznawstwo.uni.lodz.pl

Czas trwania

2 semestry

200 godzin

Ilość miejsc

35

Koszty
uczestnictwa

3970 zł + 30 zł za świadectwo ukończenia studiów

Osoba do kontaktu

dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ

Inne informacje

WYMAGANE DOKUMENTY
– ankieta rekrutacyjna
– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
– kserokopia dowodu osobistego

Termin i miejsce składania dokumentów:

Rekrutacja trwa od 27 sierpnia do 20 października br.

Wypełnioną ankietę należy przesłać drogą internetową
na adres: zarzadzanie.kultura@uni.lodz.pl do dnia 10 października br. lub na adres:

Wydział Filologiczny UŁ
Katedra Dramatu i Teatru
ul. Pomorska 171/173
91-404 Łódź

Tryb zajęć zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele w godz. 9:00-17:00.


Kierownik studiów: dr hab. Karolina Prykowska-Michalak, prof. UŁ