Zarządzanie nieruchomościami

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Tematyka

Program studiów podyplomowych Zarządzanie nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i wymagania odbiorców formułowane w środowisku zawodowym związanym z rynkiem nieruchomości. Program ten kieruje się ku oczekiwanemu przez zainteresowanych nowoczesnemu podejściu do pracy i zastosowaniu innowacyjnych narzędzi, takich jak facility services i facility management.

Atutem studiów jest duży udział w programie przedmiotów o charakterze praktycznym. Uzupełnieniem i podsumowaniem poszczególnych bloków tematycznych są zajęcia o charakterze case study doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie omawianych zagadnień.

Studia podyplomowe Zarządzanie nieruchomości objęte zostały patronatem „Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych”.

Kandydaci

Absolwenci studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

Rekrutacja na semestr zimowy 2019/2020 została przedłużona do 31 października br.

Informacja o przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na studia podyplomowe oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych:

http://bip.uni.lodz.pl/index.php/strona/szczegoly/dokumenty

Dane teleadresowe

Adres: ul. POW 3/5, 90-255 Łódź, pok. B 303/ D 113

Telefon:  42 635-51-90

E-mail: elzbieta.hryniewicz@uni.lodz.pl

http://www.kin.uni.lodz.pl

 

 

Czas trwania

2 semestry

Ilość miejsc

60

Koszty
uczestnictwa

3900 zł

Osoba do kontaktu

Elżbieta Hryniewicz

Inne informacje


Kierownik studiów: mgr Katarzyna Olbińska